Aktuality

Chmeľnica sa zapojila do projektu POZNAJ SVOJ KROJ
23. 11. 2016

Chmeľnica sa zapojila do projektu POZNAJ SVOJ KROJ

Mladá generácia v Chmeľnici väčšinou netuší, aké rôznorodé palety krojov sa v jednotlivých obciach ešte nachádzajú. Taktiež netuší, že na rôzne príležitosti v roku sa voľakedy používal príznačný kroj(napr. svadobný, sviatočný, smútočný, pracovný a iný kroj).Ľubovnianske osvetové stredisko zastúpené riaditeľom Ing. Martinom Karašom v rámci projektu POZNAJ SVOJ KROJ v spolupráci s reklamnou spoločnosťou YOSARIO zastúpenou Jozefom Spišákom 22.11.2016 robilo výskum krojov v našej obci. viac


HRDZA POSTÚPILA DO FINÁLE ČESKO-SLOVENSKO MÁ TALENT!
20. 11. 2016

HRDZA POSTÚPILA DO FINÁLE ČESKO-SLOVENSKO MÁ TALENT!

V Skupine Hrdza účinkuje aj náš rodák Pavol Boleš. Skupina vystúpila v Chmeľnici pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Tešíme sa na finále súťaže! viac


Verejné zhromaždenie občanov
20. 11. 2016

Verejné zhromaždenie občanov

Dnes sme sa stretli s občanmi, aby sme zhodnotili predošlé dva roky 2015-2016 z rôznych hľadísk, investičnej činnosti, aktivít a podujatí. Občania predniesli podnety, ktoré boli veľmi podnetné a vedenie obce sa bude nimi zaoberať, viac
Zasadala kultúrna komisia
17. 11. 2016

Zasadala kultúrna komisia

Pod vedením predsedníčky, poslankyne OZ Ing. Andrey Kosturkovej zasadala kultúrna komisia. Zaoberala sa prípravou podujatí, ktoré pre Chmeľnicu pripravujeme v nadchádzajúcich dňoch, v období prípravy na Vianoce, počas sviatočných dní a začiatkom nového roka 2017. Top udalosťou obce bude 3. reprezentačný ples obce Chmeľnica, ktorý sa uskutoční 7. januára 2017 o 19,00 hodine v sále KD. viac


17. november je pre český a slovenský národ rovnakým symbolom, ako pád berlínskeho múru pre Nemecko.
17. 11. 2016

17. november je pre český a slovenský národ rovnakým symbolom, ako pád berlínskeho múru pre Nemecko.

Pred dvadsiatimi siedmymi rokmi túžba po slobode, pravde a navrátení ľudskej dôstojnosti porazila celý mocenský aparát jedného totalitného štátu. A to vďaka tisíckam aktivistov.V Novembri 89 sme zažili pád totality. Nie každá generácia mala takéto šťastie. Verím, že slobodu a rešpekt k ľudským právam si ako spoločnosť už nikdy nenecháme vziať. viac
Hlavnú cenu v súťaži "Slovenská kronika 2016" získala kronika obce Chmeľnica
15. 11. 2016

Hlavnú cenu v súťaži "Slovenská kronika 2016" získala kronika obce Chmeľnica

V priestoroch Slovenskej národnej knižnice v Martine sa uskutočnilo dnes vyhodnotenie súťaže Slovenská kronika 2016. Hlavná cena v kategórii kronika obce do 1000 obyvateľov bola udelená kronike obce Chmeľnica. Prevzala si ju kronikárka obce Ľudmila Káňova. Patrí jej veľká vďaka za dôsledné uchovávanie kultúrneho dedičstva.v našej obci pre jej budúce generácie. viac


Zažili sme atmosféru na GODZONE TOUR 2016 v Poprad Aréne
15. 11. 2016

Zažili sme atmosféru na GODZONE TOUR 2016 v Poprad Aréne

14. novembra sme aj my z Chmeľnice boli súčasťou atmosféry tohto jedinečného projektu na stretnutí v Poprade. Svedectvá mladých ľudí, ktorí skrze svoj príbeh našli cestu k Pánovi boli pretkávané piesňami a modlitbami. Orchester, v ktorom si opäť zahrala huslistka Klárka Neupauerová, násobil atmosféru. Ďakujeme aj Jozefovi a Danke Neupauerovcom, že zorgnizovali pre nás možnosť byť účastní na tomto stretnutí a zažiť túto neopakovateľnú atmosféru v Poprad Aréne. Naplňme výzvu, ktorú vo svojom príhovore ponúkol vdp. Ján BUC a o. Marek Uličný, ktorý spravuje Komisiu pre mládež v Spišskej diecéze so sídlom vo Važci: “ Svet má poznať kresťanov podľa toho, ako sa milujeme navzájom.“
viac


Chmeľnica sa zobudila do bieleho rána
13. 11. 2016

Chmeľnica sa zobudila do bieleho rána

13. novembra sa Chmeľnica ocitla pod bielou prikrývkou. Martin na bielom koni zavítal k nám o dva dni neskôr. viacTýždeň vedy a techniky 2016 na Inštitúte Viktora Trstenského
13. 11. 2016

Týždeň vedy a techniky 2016 na Inštitúte Viktora Trstenského

V rámci „Týždňa vedy a techniky 2016“ sa na Inštitúte Viktora Trstenského KÚ v Ružomberku so sídlom v Starej Ľubovni sa 11. a 12. novembra uskutočnili zaujímavé prednášky a semináre. Účastníci podujatia sa mohli dozvedieť o nových trendoch výkonu sociálnej práce, o inovatívnom modeli sanácie rodín, o programoch výchovných, sociálnych, sociálneho poradenstva a špeciálneho poradenstva zacielenými na pomoc práci s rodinami, taktiež ich význam pre potreby dieťaťa v náhradnej starostlivosti v novom programovacom období 2014-2020. Diskutovali sa aj témy zamerané na fungovanie európskych inštitúcií a naplnenie cieľov Predsedníctva SR v II. polroku 2016 v Európskej rade. viac


Mladomanželom Alexovi a  Katke Fritz srdečne blahoželáme!
12. 11. 2016

Mladomanželom Alexovi a Katke Fritz srdečne blahoželáme!

Katka a Alex si povedali svoje ÁNO 12. novembra 2016 v kostole sv. Ondreja v Chmeľnici. Želáme Vám náruč šťastia, kopu roztomilých detí, nech každodenný úsmev z Vašej tváre, ani po rokoch neuletí. Všetko spoločne vždy riešte, v manželskom živote spolu sa tešte! viac


Duo sakrálnej hudby Sanctus z Moskvy koncertovalo v Chmeľnici
11. 11. 2016

Duo sakrálnej hudby Sanctus z Moskvy koncertovalo v Chmeľnici

Dnes na sv. Martina bola svätá omša výnimočná. Duo Sanctus vytvorilo počas sv. omše priam nebeskú atmosféru. Dvaja mladí umelci Nikolaj a Jeugénia predstavili svoje klavírno-spevácke duo z Moskvy. Takto sme vstúpili do jubilejného roka sv. Martina, patróna Spišskej diecézy viac


Pani Helene Faltičkovej srdečne blahoželáme k 90. narodeninám
11. 11. 2016

Pani Helene Faltičkovej srdečne blahoželáme k 90. narodeninám

Len málo ľudí na svete sa dožije takéhoto krásneho veku. Len málo ľudí si svet váži tak,že ich nechá po sebe kráčať 90 a viac rokov. Pani Helene Faltičkovej posielame veľkú gratuláciu.
viac


 XV. Slovensko-poľské hospodárske fórum
10. 11. 2016

XV. Slovensko-poľské hospodárske fórum

Združenie Euroregión Tatry so sídlom v Kežmarku každoročne organizuje Slovensko-poľské hospodárske fórum, ktoré prispieva už pätnásť rokov k rozvoju hospodárskych vzťahov medzi Slovenskom a Poľskom. Každý rok je fórum jedným z vrcholov slovensko – poľských hospodárskych vzťahov. Záštitu nad XV. fórom, ktoré sa uskutočnilo 10. novembra v Poprade, prevzalo Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave a Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave. viac


Lampášovým sprievodom sme otvorili Rok sv. Martina v našej farnosti
9. 11. 2016

Lampášovým sprievodom sme otvorili Rok sv. Martina v našej farnosti

V Spišskej diecéze sa 9.11.2016 otvoril Rok sv. Martina. Na podujatie, ktorým sme aj v našej farnosti otvorili rok sv. Martina, prišli malí aj veľkí, rodičia aj deti,nechýbali ani skôr narodení. Každý si priniesol vlasnoručne vyrobený lampášik. Podujatie venované sv. Martinovi sa začalo sv. omšou, ktorú celebroval náš pán farár Tomáš Gondkovský, po ktorej sa v doprovode sv. Martina sprievod vybral po obci. Po sprievode si účastníci delili medzi sebou perníčky. "Podeliť sa z blížnym," bolo i hlavným cieľom sv. Martina. viac


Kancelárka Angela Merkel  ich privítala vo svojom úrade
9. 11. 2016

Kancelárka Angela Merkel ich privítala vo svojom úrade

Mgr. Patrik Lompart , predseda Karpatsko-nemeckej mládeže , ako člen pracovnej skupiny nemeckej menšiny sa zúčastňuje pri príležitosti 25. rokov AGDM v Berline na konferencii, ktorú poctili významné osobnosti. Účastníci si vypočuli zaujímavé príspevky zamerané na pomoc menšinám. V rámci programu sa uskutočnilo významné stretnutie s nemeckou kancelárkou Angelou Merkel, ktorá ich privítala vo svojom úrade. viac


V našej škole práve prebieha príprava na večerný lampášový sprievod
9. 11. 2016

V našej škole práve prebieha príprava na večerný lampášový sprievod

V našej škole prebieha práve príprava lampášov na večerný lampášový sprievod. viac


Príďte na Martinov lampášový sprievod!
7. 11. 2016

Príďte na Martinov lampášový sprievod!

V stredu 9. novembra 2016 po svätej omši v našom kostole sv. Ondreja bude Martinov lampášový sprievod. viac


Pozvánka na koncert Dua Sanctus
7. 11. 2016

Pozvánka na koncert Dua Sanctus

V piatok 11.novembra 2016 o 18,00 vystúpi počas a po sv. omši v našom kostole sv. Ondreja Duo sakrálnej hudby Sanctus. Nikolay a Tatiana sú obaja absolventi Vysokej školy hudobných umení Čajkovského v Moskve a laureáti medzinárodných koncertov. viac


Pozvánka na Godzone Tour 2016
7. 11. 2016

Pozvánka na Godzone Tour 2016

Zapíšte sa do zoznamu, ktorý nájdete v našom kostole sv. Ondreja. 14. novembra 2016 v rámci Týždňa cirkvi pre mládež ideme spolu do Popradu na evanjelizačné turné Godzone tour 2016. Podujatie bude v popradskej Aréne od 18,0 do 21,0 hodiny. viac

Predošlá  | 6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  Ďalšia