Blahoželáme manželom Ondrejovi a Elene Klimkovým k 50. výročiu sobáša

8. september 2017

Drahí manželia Ondrej  a Elena Klimkoví! Pri príležitosti 50. výročia Vášho manželstva Vám spolu s Vašimi deťmi a vnúčatami chceme vysloviť veľké „Ďakujem.“

 

Spojila vás láska, ktorú ste znásobili a rozdelili medzi každé svoje dieťa, aby oni potom mohli ju ďalej šíriť medzi svojich potomkov. Vychovali ste štyri dcéry a boli ste im oporou, aj stále ste, aj keď sú už dospelé a majú svoje rodiny.  Staráte sa o svoje vnúčatá. Vytvárate tú správnu atmosféru starorodičovského domova. Prajeme Vám ešte mnoho rokov strávených spolu, aby vám slúžilo zdravie, aby ste mali radosť zo svojich potomkov.

 

Ak nebudú tu rodičia,
tak kto nám občas požičia
teplého slova sladkosť,
ako med z tenkých plástov.
Všetko dobré priať by sme chceli,
nech vás láska povznáša,
nech ste stále jarí, bdelí,
aj keď vek sa ohláša.
Našu vďačnosť nenahradí
ani tisíc krásnych slov.
múdrosť našich predkov radí –
váž si svojich rodičov.
Kým sa zdvihnú čaše vína
k Vášmu sviatku, otec, mať,
je tu vinš od dcéry, syna a ich detí,
nech vás stále bude hriať.