Budujeme vzťah detí ku knihám.

17. marec 2017

Kniha má svoj mesiac. Práve Marec je už od roku 1955 mesiacom knihy. Našou snahou je organizovať v obecnej knižnici rôzne aktivity, aby sme budovali vzťah detí ku knihám. Veď „Dom bez kníh, je ako telo bez duše.“

Človeka sprevádza kniha už od kolísky. Rodičia a hlavne starí rodičia čítajú svojim ratolestiam knižky, hlavne také, ktorých obrázky  napomáhajú k hovoreniu. Dieťa si svoj vzťah ku knihe buduje aj v materskej škôlke. 

 

Obecná knižnica pomáha deťom v obci prežiť krásne chvíľky s knihou. Veď  “knihy sú pre človeka tým , čo pre vtákov krídla. “ Ako vtáci nemôžu lietať bez krídel, tak ľudia nemôžu žiť bez kníh. S knihou môže človek prežiť krásne chvíle, odpútať sa od reality, vstúpiť do deja, prežívať radosti i strasti hrdinov, popustiť uzdu fantázii. 
 

Súvisiace obrázky