Cez rozprávku do školy 2017

5. apríl 2017

3.apríla 2017 bolo v našej ZŠ s MŠ veselo. Budúci prváčikovia prišli so svojimi rodičmi na zápis detí do 1. ročníka. Žiaci z jednotlivých tried pripravili pod vedením pani učiteliek svojim malým kamarátom v každej triede inú rozprávku. Tohoročný zápis sa niesol pod mottom:“ Cez rozprávku do školy.“

Pomocou rozprávky sa totiž dá do školy prehupnúť ľahko a bezbolestne. Žiaci a ich pani učiteľky v našej škole vedia ako na to. Budúci prváčikovia a rodičia sa  na pôde našej školičky stretli s našimi milými pani učiteľkami, ktoré pre nich pripravili veľký balíček prekvapení. Po jeho otvorení čakal budúcich prváčikov „kôš plný dobrôt“, ktorý postupne odhaľovali.

Úsmevy na malých tváričkách a rozžiarené očká mali nielen budúci školáci, ale  nadšení boli aj ich rodičia. Deti odkráčali v tandeme pani učiteliek do tried. Láskavý pohľad a milý prístup bol jasným signálom  ich profesionality. V každej triede čakali ďalšie rozmanité prekvapenia. Deti sa nevedeli vynadívať na nádherný interiér školy a originalitu každej triedy. Krásna rozprávková výzdoba násobila čarovnú atmosféru pri tohoročnom zápise detí do 1. ročníka našej Základnej škole s materskou školou - Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č. 58.

Základná škola s materskou školou Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica je národnostnou školou s vyučovacím jazykom nemeckým, na l. stupni ZŠ na Slovensku. Súčasťou školy je materská škola, školský klub detí a školská jedáleň. Školu navštevujú prevažne deti a žiaci žijúci v našej dedine Chmeľnica.

Žiaci po ukončení 4. ročníka základnej školy dokážu primerane svojim schopnostiam komunikovať v štátnom jazyku aj v cudzom jazyku /nemeckom /, vrátane ústneho a písomného prejavu a pokračujú v plnení povinnej školskej dochádzky v plnoorganizovaných školách v Starej Ľubovni.

 Pani učiteľky nás doslovne pohltili množstvom aktivít. Individuálnym prístupom oslovili všetkých prítomných. Ďakujeme!

Prezentácia a vyrozprávanie rozprávky „Rukavička“, v ktorej si svorne nažívali lesné zvieratká, oslovila malých i veľkých.

 

 

 

 

Súvisiace obrázky