Do obecných poslaneckých lavíc zasadli najmenší

10. máj 2017

Najmenší škôlkari dnes rozhodovali  o svojej budúcnosti. V sprievode svojich pani učiteliek prišli na obecný úrad, aby sa dozvedeli o práci starostky a zamestnancov obecného úradu. Starostke kládli zaujímavé otázky týkajúce sa jej plánov zameraných na obec. Čo-to sa dozvedeli aj o územnom pláne obce. Vyskúšali  si aj rolu poslanca obecného zastupiteľstva.  V MŠ vyhotovili erb obce, ktorý priniesli na obecný úrad a darovali ho starostke. 

Súvisiace obrázky