Mladomanželom Tomášovi a Daniele Knapovým srdečne blahoželáme

8. september 2017

9. septembra  2017 si svoje ÁNO na spoločnej ceste životom povedia v kostole sv. Ondreja v Chmeľnici Tomáš Knap  a  Daniela Cirbusová.

Všetko, čo manželstvo životu má dať, o chvíľu budete spolu spoznávať. V dobrom i zlom skúste spolu žiť, nedajte si Vašu lásku nikdy pokaziť.

Nič do spoločného života sa nedá krajšie priať, ako to, aby jeden druhého neprestal mať rád. 

Svadobný deň 9.septembra 2017

 
 

Súvisiace video