NA ONDREJA 2017

30. november 2017

30. november je deň, kedy Chmeľnica slávi deň svojho patróna. Deň patróna sv. Ondreja aj v tomto roku bol bohatý na rôzne aktivity, ktoré otužujú vzťahy a život v našej chmeľnickej komunite. Deň sa začal sv. omšou, ktorú slúžil náš pán farár Tomáš Gondkovský za kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti. Mamičky sa stretli v škole, aby pripravili vianočné výrobky na nedeľnú vianočnú burzu.Večer sa stretli členovia cirkevného spevokolu, aby si pripravili program na odpustovú slávnosť, ktorá bude v sobotu o 10,00 hodine a bude ju celebrovať pán farár Jozef Palenčár, ktorý pôsobil v našej farnosti. Andrejom a Ondrejom, nositeľom mena nášho patróna, srdečne blahoželáme k meninám!

Výťažok z predaja týchto výrobkov na Vianočnej burze 3. decembra 2017 o 14,00 hodine v kultúrnom dome v Chmeľnici bude venovaný na aktivity ZŠ s MŠ.

Súvisiace obrázky