Posvätenie pamätníka v Chmeľnici

12. jún 2018

Vdp. Tomáš Gondkovský uviedol posviacku slovami:“ Som veľmi rád, že sa tu schádzame na tomto mieste, ktoré preniká až do súčasnosti. Je veľa situácií, na ktoré sa nesmie zabúdať. I keby to mnohým vyhovovalo. Pozrite si krátke videozáznamy z posvätenia pamätníka.

 

Súvisiace obrázky

Súvisiace video

Posvätenie pamätníka v Chmeľnici
Posvätenie pamätníka v Chmeľnici

Posvätenie pamätníka v Chmeľnici
Posvätenie pamätníka v Chmeľnici

Posvätenie pamätníka v Chmeľnici
Posvätenie pamätníka v Chmeľnici