Prázdninové stretnutie so záchranármi z Asociácie Samaritánov Slovenskej Republiky

6. marec 2017

V piatok 10. marca 2017 o 11.00 hodine pozývame do kultúrneho domu  v Chmeľnici na stretnutie so záchranármi z Asociácie Samaritánov Slovenskej Republiky.

Témy prednášky : Záchranári ASSR na misiách. MINIKURZ  prvej pomoci.

Asociácia Samaritánov Slovenskej Republiky: "Dobrovoľné združenie ľudí, ktorých cieľom je pomáhať všetkým ľuďom v núdzi bez ohľadu na ich národnú, rasovú, náboženskú, politickú alebo inú príslušnosť."