Stavanie mája 2017

2. máj 2017

V nedeľu, 30. apríla 2017, sa stretli chlapci, členovia DHZ a dievčatá, členky speváckej skupiny Lustige Jugend, aby postavili ústredný máj, ktorý sa už tradične stavia v Chmeľnici pred školou.

 
Zvyk stavať máje pretrváva aj v Chmeľnici. Ústredný máj pre obec sa stavia už tradične pred školou pred 1. májom. Ide o celý strom, ktorý je zbavený vetiev a kôry,  iba horná časť sa ponecháva s vetvami. Chlapci ho prinesú z lesa a upravia. Krojované dievčatá ho vyzdobujú stužkami. 
 

Súvisiace obrázky