Veľký piatok je o utrpení a smrti Ježiša

14. apríl 2017

Krížová cesta sa začala v Chmeľnici o 10,00 hodine. Dievčatá a chlapci niesli obrazy jednotlivých zastavení. Hasiči niesli kríž. Veľký piatok, druhý deň Veľkonočného trojdnia, je pre nás spomienkou na deň utrpenia, ukrižovania a smrti Ježiša Krista. Dodržiavame prísny pôst, zdržiavame sa mäsitých pokrmov. Je to deň pokánia a modlitieb.

.

Utrpenie, kríž, smrť - to sú hlavné témy liturgie Veľkého piatku. V tento deň ako jediný deň v roku sa neslúži svätá omša. Oltáre sú bez chrámového rúcha. Popoludňajšie obrady Veľkého piatka o 15,00 hodine budú pozostávať z bohoslužby slova, modlitby veriacich, poklony pri Svätom kríži a svätého prijímania.

Odhalenie kríža:

 

Večer na Veľký piatok v Chmeľniciä fotografia Viliam klimko

 

 

Súvisiace obrázky