Verejné osvetlenie na novej IBV pri trati

20. apríl 2017

V spolupráci občanov bývajúcich na novej IBV pri trati sme začali s realizáciou I. Etapy Verejného osvetlenia, v ktorej sa osadí 6 nových stĺpov VO. Výkopové práce a samotnú realizáciu si občania uskutočnili vo vlastnej réžii. Obec zabezpečila elektro-materiál. Občanov neodradilo ani počasie. Všetkým, ktorí sa do uvedenej aktivity dnes zapojili ďakujeme. Následne  zrealizujeme aj úpravu miestnej komunikáciu. 

Súvisiace obrázky