Vstup do Ľubovnianskych kúpeľov skrášlili dve nové zastávky

15. máj 2017

Obec Chmeľnica v spolupráci s firmou Neupauer s.r.o. namiesto značne schátralých dvoch zastávok pred Ľubovnianskymi kúpeľmi  inštalovala dve nové zastávky. Veríme, že to obyvatelia okresu Stará Ľubovňa, zamestnanci v zariadeniach, ale najmä hostia  v regióne ocenia. Veríme, že zákaz lepenia plagátov budú rešpektovať aj podnikatelia a politické strany. Zástavky boli vyrobené vo firme NEUPAUER - umelecké kováčstvo. Farba zastávok znázorňuje farby erbu obce, žltú a červenú.  Boky zastávky patria firme, ktorá zastávky vyrobila.

Ďakujeme firme Danky a Jozefa Neupauerovcov z Chmeľnice za súčinnosť, výrobu a sponzoring zastávok!

Pôvodné zastávky boli hanbou regiónu. 

Chmeľnickí hasiči vyzbierali za obrovský kontajner odpadkov, ktoré v okolí vyhodili nezodpovední občania. Pracovníci obecného úradu upravili okolie od náletových drevín.  Pri odstraňovaní pôvodných zastávok a pri úprave podložia na osadenie panelov pomáhla firma Petra Fiľaka Peter Fiľak, ml. - FinStat.Panely obec zakúpila vo firme Prefa Orlov - ekoprim.sk

Príprava podložia pod zastávky:

Odstránenie náletových drevín:

Osadenie panelov:

Haldy odpadkov, ktoré museli členovia DHZ v Chmeľnici vyzbierať:

Nová konštrukcia zástavky:

 Pre zastávky v katastrálnom území obce Chmeľnica platí prísny ZÁKAZ VYLEPOVANIA PLAGÁTOV!

Taktiež prísny zákaz SYPANIA SMETÍ!