Farnosť

Aktuálne farské oznamy a archív oznamov.

Naša farnosť má vlastnú web-stránku: www.farnostchmelnica.sk

Správca farnosti: ThLic., PeadDr. Tomáš Gondkovský 

Farský úrad
Chmeľnica č.56
064 01 Stará Ľubovňa
Tel: 052/432 69 14
e-mail: farachmelnica@slnet.sk, chmelnica@kapitula.sk
 
Počet obyvateľov: 890
Rím. kat.: 876, Gr. kat.: 13, Ev. A.v.: 1
Farský kostol sv. Ondreja
Sv. omše v nedeľu: 7.30, 10.30
Filiálka: Novoľubovnianske kúpele
Filiálka: Matysová

 

Aktuality zo života farnosti:

Svätá omša na rádiu Lumen

16. 11. 2015

Tento týždeň sa Chmeľnica spája s televíziou LUX

Tento týždeň vás pozývame nahliadnuť do farnosti s výnimočným autentickým nemeckým nárečím; do obce Chmeľnica, ktorá sa s nami tento týždeň spája v modlitbách. viac4. 10. 2015

V Chmeľnici opäť zvonia zvony

Zvony pred rekonštrukciou zmĺkli 30. júna 2015. 2 staré zvony dostali nový cveng. Ku nim pribudli tri nové. Zvony sa opäť sa rozozvučali 2. októbra 2015 o 17:45, aby pozvali obyvateľov Chmeľnice na prvopiatkovú svätú omšu v októbri 2015. Slávnostné vysvätenie zvonov bolo 15. augusta 2015. Aj systém ukotvenia zvonov sa prepracoval. Teraz je to skvelé, zvony vydávajú úplne iný zvuk, oveľa krajší. Ďakujeme nášmu farárovi, správcovi farnosti vdp. Mgr. Jozefovi Palenčárovi za osobnú zaangažovanosť a manažovanie prác. „Zvony sú našim odkazom pre budúce generácie.“ viac


21. 1. 2014

Svätá omša na rádiu Lumen

V utorok 21.01.2014 bol v rádiu Lumen vysielaný priamy presnos sv.omše z Baziliky sv.Kríža v Kežmarku, ktorú celebroval náš duchovný otec Mgr. Jozef Palenčár. Záznam svätej omše Vám ponúkame aj na našej obecnej stránke. viac


Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |