OBEC

Byť úplne blízko pri sv. otcovi je malý zázrak
24. 8. 2016

Byť úplne blízko pri sv. otcovi je malý zázrak

Zažila to rehoľná sestra Zdenka vlastným menom Magdaléna Pekyová, ktorej rodičia pochádzajú z Chmeľnice. Rehoľná sestra Zdenka pôsobí v reholi Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva v Krakove. Počas Svetových dní mládeže v Krakove sa stretla so svätým otcom Františkom pri príležitosti posviacky obrazu Božieho milosrdenstva. viac


Vyčistili okolie železničnej stanice. Príklad hodný nasledovania!
24. 8. 2016

Vyčistili okolie železničnej stanice. Príklad hodný nasledovania!

Viktórii nebolo ľahostajné okolie železničnej stanice, preto so svojimi priateľkami Deankou a Julkou upratali neporiadok, ktorí tam zanechali neporiadníci. Veríme, že svojim príkladom inšpirovali aj ostatných, predovšetkým návštevníkov tohto kúta obce, ktorí tu budú tiež udržiavať čistotu. viac


I.etapa rekonštrukcie kultúrneho domu v Chmeľnici
23. 8. 2016

I.etapa rekonštrukcie kultúrneho domu v Chmeľnici

Prešovský samosprávny kraj vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2016 z vlastných príjmov PSK. Obec podala žiadosť o dotáciu v programe 2 Kultúra, názov projektu „Rekonštrukcia kultúrneho domu v Chmeľnici“ s celkovým rozpočtom 4500,00 €. Obec získala z PSK dotáciu vo výške 1000,00 €, ktorá sa využila na nákup stavebného materiálu. Vďaka patrí našim 4 poslancom PSK, že vybrali aj náš projekt. viac


Cvičenie DHZO Chmeľnica
23. 8. 2016

Cvičenie DHZO Chmeľnica

Dnes sa uskutočnilo v rámci prevencie cvičenie DHZO Chmeľnica. O 15.30 zaznela v obci siréna. Úlohou DHZO bolo čo najrýchlejšie zmobilizovanie členov na zásah v lokalite: "Pri skalnej ihle." viac


Sulinka na Agrokomplexe 2016
22. 8. 2016

Sulinka na Agrokomplexe 2016

Medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex v Nitre patrí k najvýznamnejším svojho druhu na Slovensku. Tohoročný 43. ročník otvoril svoje brány v Nitre vo štvrtok 18. augusta. Medzinárodná výstava trvala do nedele 21. augusta 2016. Medzi výrobkami so značkou kvality bola aj SULINKA, ktorú priniesla na trh firma LIMO ŠPES so sídlom v Chmeľnici. viacBocian deti síce nenosí, je však obľúbený obyvateľ striech a komínov aj v Chmeľnici
16. 8. 2016

Bocian deti síce nenosí, je však obľúbený obyvateľ striech a komínov aj v Chmeľnici

Tohto roku sa vrátila domov do Chmeľnice bociania rodinka. Samec bociana bieleho prilieta na hniezdo ako prvý, opravuje ho a zväčšuje. Samica priletí o niekoľko dní neskôr a začne mu pomáhať . Do svojho hniezda v Chmeľnici zniesla samička tri vajíčka, na ktorých striedavo sedela samička a samec. V noci sedí vždy samica. Mláďatá sa liahnu po 32 dňoch. Potravu si hľadá na zemi. Veľkú spotrebu má najmä v období hniezdenia. viacModerná vodácka magistrála na rieke Poprad
12. 8. 2016

Moderná vodácka magistrála na rieke Poprad

V posledných dňoch veľmi intenzívne pripravujeme projekt v rámci programu INTERREG. Od Nižných Ružbách cez Starú Ľubovňu, Chmeľnicu, Plavnicu, Plaveč, Čirč , Muszynu, Piwniczna-Zdrój až po Stary Sącz plánujeme vytvoriť vodácku magistrálu, ktorá bude jedinečnou a plnohodnotnou športovo-oddychovou destináciou. viac


Pani Mária Gurková oslávila 80. narodeniny. Blahoželáme!
10. 8. 2016

Pani Mária Gurková oslávila 80. narodeniny. Blahoželáme!

Pani Mária Gurková oslávila 80. narodeniny. Dožiť sa radosti kvitnúceho rána
je zázrak milosti, najkrajší dar Pána. Aj my Vám dnes želáme dobrého zdravíčka pre našu oslávenkyňu od Pána z nebíčka.

viac Zrekonštruovali  sme ČOV
5. 8. 2016

Zrekonštruovali sme ČOV

Rekonštrukciou čerpacej stanici bolo zabezpečené zachytenie hrubých nečistôt na prítoku do čerpacej stanice strojne stieranými hrablicami , ktoré zabezpečujú ich následnú dopravu do výsypky odkiaľ prepadnú do pristaveného kontajnera. Zachytením nečistôt na prítoku sa predíde upchávaniu čerpadiel, ktoré vyžadovali neustálu opravu. viac


Asfaltujeme
2. 8. 2016

Asfaltujeme

Práca na miestnej komunikácii je v plnom prúde. viac


Chmeľnica má svoje zastúpenie na SDM v Krakove
29. 7. 2016

Chmeľnica má svoje zastúpenie na SDM v Krakove

Kristián a Betka z Chmeľnice sú na Svetových dňoch mládeže v Krakove. Ďakujeme za informácie, ktoré nám posielajú z dejiska SDM. Veríme, že po návrate domov sa podelia s nami so svojimi neopakovateľnými zážitkami zo Svetových dní mládeže, ktoré sa konajú tak blízko Slovenska. viac
Z Chmeľnice sme sa vybrali na púť ku sv. Anne do Kluknavy
26. 7. 2016

Z Chmeľnice sme sa vybrali na púť ku sv. Anne do Kluknavy

Asi okolo 80 farníkov z Chmeľnice pod vedením nášho pána farára Tomáša Gondkovského sa vybralo na sv. omšu, ktorá sa konala počas tradičnej púte ku sv. Anne vo farnosti Kluknava pri kostolíku zasvätenom sv. Anne. Je to pútnické miesto, s viac ako 350 ročnou tradíciou. Sv. omšu slúžil pán farár vdp. Jozef Palenčár, ktorý po 18. rokoch svojho pôsobenia v našej farnosti v Chmeľnici, spravuje teraz farnosť v Kluknave. viacSo starostom Mgr. Antonom Medvecom v Chmeľnici
22. 7. 2016

So starostom Mgr. Antonom Medvecom v Chmeľnici

Medziobecná spolupráca pomáha obciam spoločne nachádzať príležitosti a možnosti rozvoja. Nachádzať aj riešenia v rôznych zložitých situáciách, v ktorých sa samosprávy ocitnú. So starostom obce Kostoľany nad Hornádom Mgr. Antonom Medvecom v Chmeľnici. sme diskutovali otázky týkajúce sa života v našich obciach.

viac


Chmeľnica a Malinová, obce na Slovensku doosídlené na nemeckom práve
22. 7. 2016

Chmeľnica a Malinová, obce na Slovensku doosídlené na nemeckom práve

Vystúpenie speváckeho súboru z Malinovej je neodmysliteľnou súčasťou Dní nemeckej kultúry, ktorých 24. ročník sa konal 4.-5. júna 2016 v Chmeľnici. Aj tento sviatok kultúry a vzájomnosti je príležitosťou na stretnutie starostiek týchto dvoch malebných dediniek, v ktorých žije nemecká menšina. viac

Predošlá  | 4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  Ďalšia