OBEC

Moderná vodácka magistrála na rieke Poprad
12. 8. 2016

Moderná vodácka magistrála na rieke Poprad

V posledných dňoch veľmi intenzívne pripravujeme projekt v rámci programu INTERREG. Od Nižných Ružbách cez Starú Ľubovňu, Chmeľnicu, Plavnicu, Plaveč, Čirč , Muszynu, Piwniczna-Zdrój až po Stary Sącz plánujeme vytvoriť vodácku magistrálu, ktorá bude jedinečnou a plnohodnotnou športovo-oddychovou destináciou. viac


Pani Mária Gurková oslávila 80. narodeniny. Blahoželáme!
10. 8. 2016

Pani Mária Gurková oslávila 80. narodeniny. Blahoželáme!

Pani Mária Gurková oslávila 80. narodeniny. Dožiť sa radosti kvitnúceho rána
je zázrak milosti, najkrajší dar Pána. Aj my Vám dnes želáme dobrého zdravíčka pre našu oslávenkyňu od Pána z nebíčka.

viac Zrekonštruovali  sme ČOV
5. 8. 2016

Zrekonštruovali sme ČOV

Rekonštrukciou čerpacej stanici bolo zabezpečené zachytenie hrubých nečistôt na prítoku do čerpacej stanice strojne stieranými hrablicami , ktoré zabezpečujú ich následnú dopravu do výsypky odkiaľ prepadnú do pristaveného kontajnera. Zachytením nečistôt na prítoku sa predíde upchávaniu čerpadiel, ktoré vyžadovali neustálu opravu. viac


Asfaltujeme
2. 8. 2016

Asfaltujeme

Práca na miestnej komunikácii je v plnom prúde. viac


Chmeľnica má svoje zastúpenie na SDM v Krakove
29. 7. 2016

Chmeľnica má svoje zastúpenie na SDM v Krakove

Kristián a Betka z Chmeľnice sú na Svetových dňoch mládeže v Krakove. Ďakujeme za informácie, ktoré nám posielajú z dejiska SDM. Veríme, že po návrate domov sa podelia s nami so svojimi neopakovateľnými zážitkami zo Svetových dní mládeže, ktoré sa konajú tak blízko Slovenska. viac
Z Chmeľnice sme sa vybrali na púť ku sv. Anne do Kluknavy
26. 7. 2016

Z Chmeľnice sme sa vybrali na púť ku sv. Anne do Kluknavy

Asi okolo 80 farníkov z Chmeľnice pod vedením nášho pána farára Tomáša Gondkovského sa vybralo na sv. omšu, ktorá sa konala počas tradičnej púte ku sv. Anne vo farnosti Kluknava pri kostolíku zasvätenom sv. Anne. Je to pútnické miesto, s viac ako 350 ročnou tradíciou. Sv. omšu slúžil pán farár vdp. Jozef Palenčár, ktorý po 18. rokoch svojho pôsobenia v našej farnosti v Chmeľnici, spravuje teraz farnosť v Kluknave. viacSo starostom Mgr. Antonom Medvecom v Chmeľnici
22. 7. 2016

So starostom Mgr. Antonom Medvecom v Chmeľnici

Medziobecná spolupráca pomáha obciam spoločne nachádzať príležitosti a možnosti rozvoja. Nachádzať aj riešenia v rôznych zložitých situáciách, v ktorých sa samosprávy ocitnú. So starostom obce Kostoľany nad Hornádom Mgr. Antonom Medvecom v Chmeľnici. sme diskutovali otázky týkajúce sa života v našich obciach.

viac


Chmeľnica a Malinová, obce na Slovensku doosídlené na nemeckom práve
22. 7. 2016

Chmeľnica a Malinová, obce na Slovensku doosídlené na nemeckom práve

Vystúpenie speváckeho súboru z Malinovej je neodmysliteľnou súčasťou Dní nemeckej kultúry, ktorých 24. ročník sa konal 4.-5. júna 2016 v Chmeľnici. Aj tento sviatok kultúry a vzájomnosti je príležitosťou na stretnutie starostiek týchto dvoch malebných dediniek, v ktorých žije nemecká menšina. viac


Príbuzní vdp. Štefana Putanku navštívili Chmeľnicu
18. 7. 2016

Príbuzní vdp. Štefana Putanku navštívili Chmeľnicu

Potomkovia Márie Tomajkovej rod. Putankovej, sestry dôstojného pána Štefana Putanku navštívili v piatok 15. júla 2016 našu obec, ku ktorej majú vrúcny vzťah. Na sv. omši ich privítal vdp. Tomáš Gondkovský, správca farnosti. Vyzdvihol veľké zásluhy vdp. Štefana Putanku, ktorý pôsobil v Chmeľnici v rokoch 1929 - 1951. viac


Sulínka, Ľubovnianka a MISS+ bodovali na DANUBE UP
9. 7. 2016

Sulínka, Ľubovnianka a MISS+ bodovali na DANUBE UP

V rámci Európskeho sumitu regiónov a miest v Bratislave prebieha aj podujatie pre verejnosť DANUBE UP. Hlavnou témou podujatia bola voda, inovácie vody a ochrana vôd. Minerálne vody Ľubovnianka a Sulínka mali veľký úspech. Veľmi chutil aj nový produkt spoločnosti LIMOŠPES minerálna voda MISS+, ktorá okrem magnézia obsahuje aj prírodný kremík nazývaný minerál krásy, pretože podporuje pružnosť pokožky, rast vlasov a nechtov. viac


Naši predškoláci sa lúčili s MŠ
30. 6. 2016

Naši predškoláci sa lúčili s MŠ

Pani učiteľky v MŠ pripravili našim predškolákom krásnu rozlúčku s MŠ. Svoj posledný deň v škôlke si detičky užili. Spolu s deťmi a mamičkami ďakujeme pani učiteľkám za krásny program. viac


Dnes sme zahájili rekonštrukciu ČOV  v Chmeľnici
29. 6. 2016

Dnes sme zahájili rekonštrukciu ČOV v Chmeľnici

Dnes sme začali na ČOV realizovať projekt výmeny technologického zariadenia hrubého predčistenia počas trvalej prevádzky. Vďaka rozhodnutiu ministra životného prostredia MŽP SR László Solymosa bola pridelená obci dotácia vo výške 47 000, 00 EUR. Po splnení všetkých podmienok obec podpísala zmluvu s Environmentálnym fondom . Dodavateľom stavby je Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 , 059 91 Veľký Slavkov. viac


O Chmeľnici aj na vedeckej konferencii UPJŠ v Košiciach
29. 6. 2016

O Chmeľnici aj na vedeckej konferencii UPJŠ v Košiciach

O úspešných projektoch a plánovaných aktivitách v Chmeľnici a v staroľubovnianskom regióne som hovorila 28. júna 2016 v rámci mojej prednášky: „Medziobecná spolupráca na Slovensku v kontexte regionálnej politiky Európskej únie,“ ktorá odznela na konferencii Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach „Európska únia a jej vplyv na organizáciu a fungovanie verejnej správy v Slovenskej republike.“ viac


JÁNSKA VATRA V CHMEĽNICI
26. 6. 2016

JÁNSKA VATRA V CHMEĽNICI

Z 25. na 26.júna 2016 sme zažili neopakovateľnú atmosféru pri JÁNSKEJ VATRE, ktorú postavili naši mladí na kopci nad miestnym cintorínom.

viac


Prijatie u primátora mesta Kežmarok PhDr. Mgr. Jána Ferenčáka
26. 6. 2016

Prijatie u primátora mesta Kežmarok PhDr. Mgr. Jána Ferenčáka

Sviatok kultúry a vzájomnosti, ktorý sa konal 24. a 25. júna 2016, zahájilo prijatie u primátora mesta Kežmarok PhDr. Mgr. Jána Ferenčáka. Medzi vzácnymi hosťami tradičného podujatia, ktorý už po 21. krát organizoval Karpatsko-nemecký spolok na Slovensku, boli aj zástupcovia z Chmeľnice, Mgr. Mária Recktenwald, regionálna predsedníčka KNS pre Horný Spiš a Mgr. Patrik Lompart, predseda Karpatsko-nemeckej mládeže na Slovensku. viac


Predošlá  | 5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  Ďalšia