OBEC

Príbuzní vdp. Štefana Putanku navštívili Chmeľnicu
18. 7. 2016

Príbuzní vdp. Štefana Putanku navštívili Chmeľnicu

Potomkovia Márie Tomajkovej rod. Putankovej, sestry dôstojného pána Štefana Putanku navštívili v piatok 15. júla 2016 našu obec, ku ktorej majú vrúcny vzťah. Na sv. omši ich privítal vdp. Tomáš Gondkovský, správca farnosti. Vyzdvihol veľké zásluhy vdp. Štefana Putanku, ktorý pôsobil v Chmeľnici v rokoch 1929 - 1951. viac


Sulínka, Ľubovnianka a MISS+ bodovali na DANUBE UP
9. 7. 2016

Sulínka, Ľubovnianka a MISS+ bodovali na DANUBE UP

V rámci Európskeho sumitu regiónov a miest v Bratislave prebieha aj podujatie pre verejnosť DANUBE UP. Hlavnou témou podujatia bola voda, inovácie vody a ochrana vôd. Minerálne vody Ľubovnianka a Sulínka mali veľký úspech. Veľmi chutil aj nový produkt spoločnosti LIMOŠPES minerálna voda MISS+, ktorá okrem magnézia obsahuje aj prírodný kremík nazývaný minerál krásy, pretože podporuje pružnosť pokožky, rast vlasov a nechtov. viac


Naši predškoláci sa lúčili s MŠ
30. 6. 2016

Naši predškoláci sa lúčili s MŠ

Pani učiteľky v MŠ pripravili našim predškolákom krásnu rozlúčku s MŠ. Svoj posledný deň v škôlke si detičky užili. Spolu s deťmi a mamičkami ďakujeme pani učiteľkám za krásny program. viac


Dnes sme zahájili rekonštrukciu ČOV  v Chmeľnici
29. 6. 2016

Dnes sme zahájili rekonštrukciu ČOV v Chmeľnici

Dnes sme začali na ČOV realizovať projekt výmeny technologického zariadenia hrubého predčistenia počas trvalej prevádzky. Vďaka rozhodnutiu ministra životného prostredia MŽP SR László Solymosa bola pridelená obci dotácia vo výške 47 000, 00 EUR. Po splnení všetkých podmienok obec podpísala zmluvu s Environmentálnym fondom . Dodavateľom stavby je Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 , 059 91 Veľký Slavkov. viac


O Chmeľnici aj na vedeckej konferencii UPJŠ v Košiciach
29. 6. 2016

O Chmeľnici aj na vedeckej konferencii UPJŠ v Košiciach

O úspešných projektoch a plánovaných aktivitách v Chmeľnici a v staroľubovnianskom regióne som hovorila 28. júna 2016 v rámci mojej prednášky: „Medziobecná spolupráca na Slovensku v kontexte regionálnej politiky Európskej únie,“ ktorá odznela na konferencii Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach „Európska únia a jej vplyv na organizáciu a fungovanie verejnej správy v Slovenskej republike.“ viac


JÁNSKA VATRA V CHMEĽNICI
26. 6. 2016

JÁNSKA VATRA V CHMEĽNICI

Z 25. na 26.júna 2016 sme zažili neopakovateľnú atmosféru pri JÁNSKEJ VATRE, ktorú postavili naši mladí na kopci nad miestnym cintorínom.

viac


Prijatie u primátora mesta Kežmarok PhDr. Mgr. Jána Ferenčáka
26. 6. 2016

Prijatie u primátora mesta Kežmarok PhDr. Mgr. Jána Ferenčáka

Sviatok kultúry a vzájomnosti, ktorý sa konal 24. a 25. júna 2016, zahájilo prijatie u primátora mesta Kežmarok PhDr. Mgr. Jána Ferenčáka. Medzi vzácnymi hosťami tradičného podujatia, ktorý už po 21. krát organizoval Karpatsko-nemecký spolok na Slovensku, boli aj zástupcovia z Chmeľnice, Mgr. Mária Recktenwald, regionálna predsedníčka KNS pre Horný Spiš a Mgr. Patrik Lompart, predseda Karpatsko-nemeckej mládeže na Slovensku. viacSeniorky v Chmeľnici založili Klub  ZKS
26. 6. 2016

Seniorky v Chmeľnici založili Klub ZKS

Chmeľnicu navštívil v 22. júna 2016 podpredseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska ( ďalej ZKS) Andrej Dupaľ, ktorý je zároveň predsedom ZKS v Prešovskom kraji. Po prechode do seniorského života seniori hľadajú cestu , kam sa zaradiť, preto sa seniorky v Chmeľnici podujali založiť Klub ZKS aj v Chmeľnici. viac


Pozývame Vás v sobotu 25.06.2016 o 21.00 hod. na „Pálenie Jánskej vatry.“
24. 6. 2016

Pozývame Vás v sobotu 25.06.2016 o 21.00 hod. na „Pálenie Jánskej vatry.“

S Jánom sa viaže veľa magických zvykov súvisiacich s letným slnovratom.Tradovalo sa, že na Jána majú najväčšiu moc všetky živly - zem, voda i oheň. Preto sa zvykli počas najkratšej a následnej noci roka páliť jánske ohne a vatry. Stretnutie pri vatre bude o 21,00 hodine. Odpálenie vatry bude po zotmení okolo 22,00 hodine. viacV hasičskej zbrojnici sa pracovalo. Hasiči sa pochlapili.
21. 6. 2016

V hasičskej zbrojnici sa pracovalo. Hasiči sa pochlapili.

Pod taktovkou Jána Boleša naši hasiči rekonštruovali podlahu v hasičskej zbrojnici. Ďakujeme Jánovi Bolešovi a našim hasičom za skvelú prácu. viac


Slnovrat a spln. Pozorujte unikátne nebeské divadlo!
20. 6. 2016

Slnovrat a spln. Pozorujte unikátne nebeské divadlo!

Okamih letného slnovratu, koniec jari a začiatok astronomického leta nastane v utorok 21. júna 2016. Podľa webovej stránky astroportal.sk sa tak stane o 00:34 hod stredoeurópskeho letného času. Počas dnešnej noci z 20. na 21. júna 2016 môžeme pozorovať aj spln Mesiaca. Takáto súhra naposledy nastala v roku 1948 a ďalšia sa údajne odohrá až v roku 2094. Mesiac je v splne vtedy, keď sa nachádza na opačnej strane od Zeme ako Slnko. Mesačný disk je tak pre pozorovateľa na Zemi úplne osvetlený.


viac


Živio našim otcom!
19. 6. 2016

Živio našim otcom!

Vďaka Bohu za dobrých otcov! viac


V Jarabine súťažili aj naši hasiči z Chmeľnice
19. 6. 2016

V Jarabine súťažili aj naši hasiči z Chmeľnice

Chmeľnický DHZ sa zaktivizoval. Síce v Jarabine zo šiestich mužstiev obsadil štvrtú priečku, ale po dlhej dobe je to skvelý výkon. Blahoželáme! viac


DHZ v Chmeľnici dostal protipovodňový vozík
17. 6. 2016

DHZ v Chmeľnici dostal protipovodňový vozík

16. júna 2016 Prezident HaZZ gen. JUDr. Alexander Nejedlý a Ing. Marián Saloň, štátny tajomník Ministerstva obrany SR obci odovzdal jeden z posledných 4 protipovodňových vozíkov, ktorý Ministerstvo vnútra SR získalo vďaka projektu „Aktívne protipovodňové opatrenia,“ schváleného Európskou komisiou. Dobrovoľní hasiči z Chmeľnice, Starej Ľubovne, Nižných Ružbách a Haligoviec budú môcť prostredníctvom tejto špeciálnej techniky účinnejšie reagovať na povodne, znížiť tak nimi spôsobené škody a lepšie chrániť občanov. viac


Pozor! Budeme kontrolovať, či do ČOV neodvádzate dažďovú vodu zo striech budov a pozemkov.
3. 6. 2016

Pozor! Budeme kontrolovať, či do ČOV neodvádzate dažďovú vodu zo striech budov a pozemkov.

Dnes za účasti pracovníka firmy EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. sme uskutočnili kontrolný deň na ČOV. Obec sa už od roku 2013 borí s problémami na ČOV, ktoré spôsobujú na kanalizáciu napojení obyvatelia, producenti, ktorí majú predstavu, že kanalizácia je miesto, kde je možné zbaviť sa všetkého, čo v domácnosti vyprodukujú. Vysoký prietok vody do ČOV spôsobujú tí, ktorí odvádzajú dažďovú vodu zo striech a pozemkov. To je prísne zakázané! SVP š.p. Banská Štiavnica OZ Košice každoročne vyrubuje obci nedoplatok. Obec musí aj vďaka nezodpovedným producentom už za posledné tri roky zaplatiť sumu 25932,13,- €. viac


Blahoželáme k úspešnému ukončeniu vysokoškolského a doktorantského štúdia!
2. 6. 2016

Blahoželáme k úspešnému ukončeniu vysokoškolského a doktorantského štúdia!

Našim vysokoškolákom, ktorí ukončili vysokoškolské a doktorantské štúdium srdečne blahoželáme. Prajeme nádherné promócie a veľa osobných a pracovných úspechov. viac


1. jún je Medzinárodný deň detí
1. 6. 2016

1. jún je Medzinárodný deň detí

Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children) v Ženeve, v Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami dotýkajúcimi sa detí na celom svete. viac


Predošlá  | 5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  Ďalšia