Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 22/2018 Zmluva Dodávateľská 17. 10. 2018 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností Zmluvných strán pri poskytovaní NFP Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323   
Detail 23/2018 Zmluva Dodávateľská 17. 10. 2018 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí NFP Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323   
Detail 8/2018 Faktúra došlá 26. 9. 2018 Faktúry za mesiac august 2018 Faktúry za mesiac august 2018    
Detail 21/2018 Zmluva Dodávateľská 21. 9. 2018 Zhotovenie diela - Chmeľnica - rekonštrukcia miestnych komunikácií EUROVIA SK, a.s. 31651518  63 710,53 EUR 
Detail 20/2018 Zmluva Dodávateľská 17. 9. 2018 Zotrvanie v zmluvnom vzťahu s poskytovateľom podľa zmluvy Prvá internetová , s.r.o. 35849487   
Detail 201847 Objednávka vyšlá 17. 9. 2018 Dátové služby Prvá internetová , s.r.o. 35849487   
Detail 19/2018 Zmluva Dodávateľská 10. 9. 2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Detail 7/2018 Faktúra došlá 22. 8. 2018 Faktúry za mesiac júl 2018 Faktúry za mesiac júl 2018    
Detail 201846 Objednávka vyšlá 22. 8. 2018 Výkopové práce a úprava terénu PM-Instal s.r.o. 46323066   
Detail 201843 Objednávka vyšlá 21. 8. 2018 Vystúpenie ľudovej hudby Zamiškovci na akcii "Deň obce" dňa 19.8.2018 Peter Zamiška    
Detail 201844 Objednávka vyšlá 21. 8. 2018 Vypracovanie projektovej dokumentácie Ing. Tibor Petrik, a.p.u. 34312536   
Detail 201845 Objednávka vyšlá 21. 8. 2018 Práce na stavbe - MK - IBV pri Trati JUNO DS s.r.o. 36501522   
Detail 201841 Objednávka vyšlá 20. 8. 2018 Prečistenie kanalizačného potrubia Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 35500968   
Detail 201842 Objednávka vyšlá 20. 8. 2018 Údržba a kosenie zelene v obci Marek Jachman 41986725   
Detail 201840 Objednávka vyšlá 17. 8. 2018 Ozvučenie na akciu Volčko Nikita 10770967   
Detail 18/2018 Zmluva Dodávateľská 16. 8. 2018 Dotácia z rozpočtu PSK - Kultúrny dom v Chmeľnici-rekonštrukcia, modernizácia a stavebné... Prešovský samosprávny kraj 37870475  2 600,00 EUR 
Detail 201839 Objednávka vyšlá 13. 8. 2018 Šmýkalku a program pre deti Simona Potomová - SIPO 46852956   
Detail 17/2018 Zmluva Dodávateľská 10. 8. 2018 Poskytnutie NFP-Aktivita 2: investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií... Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323  26 288,61 EUR 
Detail 16/2018 Zmluva Dodávateľská 6. 8. 2018 Zmena Zmluvy o združenej dodávke plynu, a to voľbou produktu FIX Premium. innogy Slovensko s.r.o. 44291809   
Detail 201838 Objednávka vyšlá 2. 8. 2018 Plošina na opravu verejného osvetlenia REVMONT-EZ s.r.o. 46896074   
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia