Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail ZML01012011 Zmluva Kúpna zmluva 11. 1. 2011 KZ - pozemok
Andrej Kozák KN-E č.6703/8   10,00 EUR 
Detail ZML01012011 Zmluva Kúpna zmluva 24. 1. 2011 Zámenná zmluva Andrej Golein KN-C č.314/2   0,00  
Detail ZML02022011 Zmluva Dodávateľská 13. 2. 2011 Vytvorenie a naplnenie web-stránky
NAJ, s.r.o.   426,00 EUR 
Detail ZML02032011 Zmluva Dodávateľská 14. 2. 2011 Prevádzkovanie obecných kompostovísk
EKOS, s. r. o.   0,00  
Detail ZML02042011 Zmluva Kúpna zmluva 9. 2. 2011 KZ - pozemok KN-C č.807/9
Marek Ceniga   280,00 EUR 
Detail ZML03012011 Zmluva Dodávateľská 6. 3. 2011 Správa majetku verejnej kanalizácie
Ekoservis Slovensko, s.r.o.   2 139,14 EUR 
Detail ZML03022011 Zmluva Dodávateľská 17. 3. 2011 Sanácia oporného múru v obci Chmeľnica SLOVDACH, s. r. o.   50 500,80 EUR 
Detail ZML03032011 Zmluva Dodávateľská 3. 3. 2011 Poistenie majetku Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.   969,90 EUR 
Detail ZML03042011 Zmluva Kúpna zmluva 4. 4. 2011 Kúpna zmluva KN-C 296 Hilda Tokarčíková   10,00 EUR 
Detail ZML03052011 Zmluva Dodávateľská 27. 3. 2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti UPSVaR Stará Ľubovňa   3 150,00 EUR 
Detail 2011_001 Faktúra došlá 1. 2. 2011 Faktúry č. 01 - 15 / 2011 Dodávateľské faktúry    
Detail 2011_016 Faktúra došlá 10. 2. 2011 Za stravu Základná škola s materskou školou Chmeľnica    
Detail 2011_017 Faktúra došlá 10. 2. 2011 Obedy - hm. núdza Základná škola s materskou školou Chmeľnica    
Detail 2011_018 Faktúra došlá 10. 2. 2011 Odvoz odpadov EKOS, s. r. o.    
Detail 2011_019 Faktúra došlá 10. 2. 2011 Elektrická energia Východoslovenská energetika, a. s.    
Detail 2011_020 Faktúra došlá 10. 2. 2011 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel, a. s.    
Detail 2011_021 Faktúra došlá 10. 2. 2011 Vypracovanie ročného hlásenia EKOS, s. r. o.    
Detail 2011_022 Faktúra došlá 10. 2. 2011 Poskytnutie údajov Slov. hydrometeorologický ústav    
Detail 2011_023 Faktúra došlá 15. 2. 2011 Prevádzka kanalizácie EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o.    
Detail 2011_024 Faktúra došlá 15. 2. 2011 Telef. poplatky Slovak Telekom, a. s.    
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia