Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 1/2013 Objednávka vyšlá 7. 1. 2013 skladovacia skriňa, policové regále A J Produkty    
Detail 160157 Faktúra došlá 21. 1. 2013 Skladovacia skriňa, policový regál do registr. strediska. A J Produkty a.s.   393,96 EUR 
Detail 3/2014 Objednávka vyšlá 11. 2. 2014 Objednávka - obhliadka a servis rotačného dúchadla na ČOV ABRO s.r.o. 35847361   
Detail 2011_029 Faktúra došlá 8. 3. 2011 Služby za kalendárny rok 2011 Agentúra regionálneho rozvoja PSK 37885341  395,00 EUR 
Detail 136/12 Faktúra došlá 21. 1. 2013 Za poskytované služba v priebehu kalendárneho roka 2012. Agentúra regionálneho rozvoja PSK 37885341  395,00 EUR 
Detail 9/2016 Zmluva Dodávateľská 22. 2. 2016 Zákazka financovaná zo zdrojov EÚ AGGER, s.r.o. 45982007   
Detail 1/2018 k Zmluve o dielo Zmluva Dodávateľská 11. 5. 2018 Úprava dohodnutých podmienok Zmluvy o dielo Z20161452_Z - zrealizovanie detského ihriska AGGER, s.r.o. 45982007  9 534,00 EUR 
Detail 18/2016 Zmluva Dodávateľská 16. 5. 2016 Účelová dotácia na podujatia, projekty a činnosť Aktívneho centra v Chmeľnici. Aktívny život, o.z. 42421080  1 700,00 EUR 
Detail 8/2017 Zmluva Dodávateľská 10. 4. 2017 Poskytnutie účelovej dotácie Aktívny život, o.z. 42421080  615,00 EUR 
Detail 15/2018 Zmluva Dodávateľská 26. 7. 2018 Poskytnutie účelovej dotácie na podujatia, projekty a činnosť Aktívneho centra v Chmeľnici. Aktívny život, o.z. 42421080  500,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Dodávateľská 20. 5. 2015 Poistná zmluva majetku obce Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700  586,20 EUR 
Detail 511044554 Faktúra došlá 16. 2. 2012 Vyúčtovanie poistného - obdobie 23.3.2012 - 22.03.2013 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00 151 700  775,92 EUR 
Detail Poistná zmluva Zmluva Dodávateľská 30. 11. 2015 Poistenie stavby "Suchý polder v obci Chmeľnica" Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700  2 472,30 EUR 
Detail 2/2016 Zmluva Dodávateľská 18. 1. 2016 Poistenie majetku "Suchý polder" - zmena - navýšenie PS a pripoistenie stavebných súčastí
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700  2 579,74 EUR 
Detail 33/2016 Zmluva Dodávateľská 22. 11. 2016 Poistenie majetku - Suchý polder Chmeľnica
Poistka č. 511087290 - Zmena
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700  1 818,57 EUR 
Detail ZML03032011 Zmluva Dodávateľská 3. 3. 2011 Poistenie majetku Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.   969,90 EUR 
Detail 182018 Objednávka vyšlá 1. 6. 2017 Otáčací mop ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151  35,80 EUR 
Detail ZML01012011 Zmluva Kúpna zmluva 24. 1. 2011 Zámenná zmluva Andrej Golein KN-C č.314/2   0,00  
Detail ZML01012011 Zmluva Kúpna zmluva 11. 1. 2011 KZ - pozemok
Andrej Kozák KN-E č.6703/8   10,00 EUR 
Detail 142016 Objednávka vyšlá 8. 8. 2016 viazanie brožúry, väzba osvedčovacej knihy Anna Pavlovská 34312005   
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia