Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 16/2016 Zmluva Dodávateľská 16. 5. 2016 10 % zľava z výšky základného mesačného poplatku Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Detail 62016 Objednávka vyšlá 6. 4. 2016 Adresné body, Ortofotomapa na celé k.ú. Chmeľnica Geosense SK s.r.o. 46812342  500,00 EUR 
Detail 192016 Objednávka vyšlá 6. 10. 2016 Auditorské služby za rok 2015 Ing. Vadinová Hedviga 31290205   
Detail Zmluva o výpožičke Zmluva Dodávateľská 19. 10. 2015 Bezplatné užívanie dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe MV SR - hasičský... SR - Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail 25/2016 Zmluva Dodávateľská 16. 8. 2016 Bezplatné užívanie hnuteľného majetku-súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské... Slovenská republika-Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail 222016 Objednávka vyšlá 25. 11. 2016 cartrige do tlačiarne IDcomp s.r.o. 46365648  0,00  
Detail 10/2013 Objednávka vyšlá 15. 7. 2013 Cenová ponuka - vodárenský materiál VODOSHOP, s.r.o., Marcel Gajan    
Detail 92016 Objednávka vyšlá 2. 5. 2016 certifikácia prietokového merača na ČOV Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521   
Detail 72015 Objednávka vyšlá 30. 6. 2015 Čistenie kanalizačného potrubia v obci Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968   
Detail 0022012 Faktúra došlá 13. 3. 2012 Členské v Oblastnej organizácii cestovného ruchu SEVERNÝ SPIŠ - PIENINY. OOCR SEVERNÝ SPIŠ 42234182  670,00 EUR 
Detail 2012/0012 Faktúra došlá 4. 5. 2012 Členský príspevok v Združení pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria pre rok 2012. Zdr. pre roz. reg. Pienin a Zamaguria 37780701  118,69 EUR 
Detail Darovacia zmluva Zmluva Dodávateľská 24. 4. 2015 Darovanie vecného daru - kopírovacie zariadenie RICOH Impromat-Slov.spol. s.r.o. 31331785  0,00  
Detail 56 Faktúra došlá 23. 10. 2012 Dlažba Klasico 20/10/6 cm, sivá - na striešku vodovodu -cintorín. Miroslav Jedinak JM SPORT 30614708  6,40 EUR 
Detail 242016 Objednávka vyšlá 2. 12. 2016 dodanie betónových cestných panelov Prefa Orlov, s.r.o. 36809209  0,00  
Detail 52017 Objednávka vyšlá 2. 3. 2017 dodanie party stanu 12x6m Eugen Kováč 41794761  953,00 EUR 
Detail Dodatok č.1 Zmluva Dodávateľská 24. 5. 2013 Dodatok č. 1 k zmluve o diele č. 100/2010 odbornej pomoci pre výkon správy majetku a verejnej... EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. 31714030   
Detail Dodatok Zmluva Dodávateľská 18. 5. 2015 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 35/2014 zo dňa 24.09.2014 na vykonanie a zariadenie... INPRO POPRAD, s.r.o. 36 501 476   
Detail Dodatok Zmluva Dodávateľská 4. 12. 2014 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve - Helena Točeková Helena Točeková    
Detail Dodatok č.1 Zmluva Dodávateľská 18. 6. 2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb Geosense SK s.r.o. 46812342   
Detail Dotatok č.1 Zmluva Dodávateľská 18. 12. 2012 Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 1003/2011/UZ Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia