Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 10/2014 Faktúra došlá 19. 11. 2014 Faktúry za mesiac október 2014 Faktúry za mesiac október 2014    
Detail 152014 Objednávka vyšlá 10. 11. 2014 Tlačivá k dani z nehnuteľností Inprost, spol. s r.o.    
Detail 9/2014 Faktúra došlá 24. 10. 2014 Faktúry za mesiac september 2014 Faktúry za mesiac september 2014    
Detail 142014 Objednávka vyšlá 30. 9. 2014 Program BIZNIS k Zmluve o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika, a.s. 444483767   
Detail Zmluva Zmluva Dodávateľská 25. 9. 2014 Mandátna zmluva na vykonanie a zariadenie inžiniersko-investorskej činnosti INPRO POPRAD, s.r.o. 36 501 476  13 920,00 EUR 
Detail Dodatok č.1 Zmluva Dodávateľská 18. 9. 2014 Internetové služby Prvá internetová , s.r.o. 35849487  18,99 EUR 
Detail 102014 Objednávka vyšlá 18. 9. 2014 Objednávka-Animačný tím Simona Potomová - SIPO 46852956  200,00 EUR 
Detail 11/2014 Objednávka vyšlá 18. 9. 2014 Objednávka Dodatok č. 1 - Internetové služby Prvá internetová , s.r.o. 35849487  18,99 EUR 
Detail 8/2014 Faktúra došlá 18. 9. 2014 Faktúry za mesiac august 2014 Faktúry za mesiac august 2014    
Detail 122014 Objednávka vyšlá 18. 9. 2014 Príručka na CD - Mestá a obce, ako orgány ochrany prírody Ing. Miroslav Ďuriš - Trenčiansky vzdelávací servis 37058843   
Detail 132014 Objednávka vyšlá 18. 9. 2014 Polyetylénové rúry na miestny vodovod, elektrospojka, nakružky s prírubou anton.volak@vodoshop.sk    
Detail Zmluva Zmluva Dodávateľská 11. 9. 2014 Nájomná zmluva Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 36022047  1,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Dodávateľská 2. 9. 2014 Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt Enviromentálna energetická agentúra, n.o. Prešov 45737602  2 600,00 EUR 
Detail Zmluva o výpožičke Zmluva Dodávateľská 2. 9. 2014 Výpožička drobného vodného toku na zabezpečenie revitalizácie, zabezpeč.protipovodňovej... SR-LESY Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica 36038351   
Detail 7/2014 Faktúra došlá 28. 8. 2014 Faktúry za mesiac júl 2014 Faktúry za mesiac júl 2014    
Detail Zmluva Zmluva Dohoda 19. 8. 2014 Nájomná zmluva Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica 31954103   
Detail Zmluva Zmluva Dohoda 19. 8. 2014 Nájomná zmluva Štefan Lichvarčík    
Detail Zmluva Zmluva Dohoda 19. 8. 2014 Nájomná zmluva Helena Točeková    
Detail Zmluva Zmluva Dodávateľská 15. 8. 2014 Zmluva o poskytovaní verejných Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Detail Zmluva Zmluva Dodávateľská 15. 8. 2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Predošlá  | 6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  Ďalšia