Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Zmluva Kúpna zmluva 29. 12. 2014 Kúpno-predajná zmluva - prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Ing. Katarína Ilkovičová 47110163  66 400,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Kúpna zmluva 29. 12. 2014 Kúpna zmluva č. 0441/3030/2014 - prevod vlastníctva - PD stavby "IBV"Pri trati" Chmeľnica,... Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361  843,40 EUR 
Detail 11/2014 Faktúra došlá 29. 12. 2014 Faktúry za mesiac november 2014 Faktúry za mesiac november 2014    
Detail Dodatok Zmluva Dodávateľská 4. 12. 2014 Dodatok č. l k nájomnej zmluve - Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica Urbárke pozemkové spoločenstvo 31954103   
Detail Dodatok Zmluva Dodávateľská 4. 12. 2014 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve - Helena Točeková Helena Točeková    
Detail Dodatok Zmluva Dodávateľská 4. 12. 2014 Dodatok č.1 k nájomnej zmluve - Štefan Lichvarčík Štefan Lichvarčík    
Detail 10/2014 Faktúra došlá 19. 11. 2014 Faktúry za mesiac október 2014 Faktúry za mesiac október 2014    
Detail 152014 Objednávka vyšlá 10. 11. 2014 Tlačivá k dani z nehnuteľností Inprost, spol. s r.o.    
Detail 9/2014 Faktúra došlá 24. 10. 2014 Faktúry za mesiac september 2014 Faktúry za mesiac september 2014    
Detail 142014 Objednávka vyšlá 30. 9. 2014 Program BIZNIS k Zmluve o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika, a.s. 444483767   
Detail Zmluva Zmluva Dodávateľská 25. 9. 2014 Mandátna zmluva na vykonanie a zariadenie inžiniersko-investorskej činnosti INPRO POPRAD, s.r.o. 36 501 476  13 920,00 EUR 
Detail Dodatok č.1 Zmluva Dodávateľská 18. 9. 2014 Internetové služby Prvá internetová , s.r.o. 35849487  18,99 EUR 
Detail 102014 Objednávka vyšlá 18. 9. 2014 Objednávka-Animačný tím Simona Potomová - SIPO 46852956  200,00 EUR 
Detail 11/2014 Objednávka vyšlá 18. 9. 2014 Objednávka Dodatok č. 1 - Internetové služby Prvá internetová , s.r.o. 35849487  18,99 EUR 
Detail 8/2014 Faktúra došlá 18. 9. 2014 Faktúry za mesiac august 2014 Faktúry za mesiac august 2014    
Detail 122014 Objednávka vyšlá 18. 9. 2014 Príručka na CD - Mestá a obce, ako orgány ochrany prírody Ing. Miroslav Ďuriš - Trenčiansky vzdelávací servis 37058843   
Detail 132014 Objednávka vyšlá 18. 9. 2014 Polyetylénové rúry na miestny vodovod, elektrospojka, nakružky s prírubou anton.volak@vodoshop.sk    
Detail Zmluva Zmluva Dodávateľská 11. 9. 2014 Nájomná zmluva Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 36022047  1,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Dodávateľská 2. 9. 2014 Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt Enviromentálna energetická agentúra, n.o. Prešov 45737602  2 600,00 EUR 
Detail Zmluva o výpožičke Zmluva Dodávateľská 2. 9. 2014 Výpožička drobného vodného toku na zabezpečenie revitalizácie, zabezpeč.protipovodňovej... SR-LESY Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica 36038351   
Predošlá  | 6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  Ďalšia