Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Dodatok č.1 Zmluva Dodávateľská 29. 9. 2015 Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 783/2015/UZ Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Dodatok č. 1 Zmluva Dodávateľská 29. 9. 2015 Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 787/2015/UZ Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail 8/2015 Faktúra došlá 28. 9. 2015 Faktúry za mesiac august 2015 Faktúry za mesiac august 2015    
Detail Zmluva Zmluva Dodávateľská 22. 9. 2015 Poskytovanie verejných služieb - balík služieb Slovak Telekom, a.s. 35763469   
Detail Darovacia zmluva Zmluva Dohoda 14. 9. 2015 Poskytnutie finančného daru vo výške 1000,00 € ako obci zúčastnenej v rámci relácie " Naj... COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo 35 697 547  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva o nájme zariadenia Zmluva Dodávateľská 10. 9. 2015 Prenechanie nájomcovi do užívania zariadenie Východoslovenská energetika, a.s. 44483767   
Detail Zmluva o spolupráci Zmluva Dodávateľská 2. 9. 2015 Úprava vzájomných práv a povinností, pri prevádzkovaní portálu Odkazpre starostu v obci... Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť 36070629   
Detail 112015 Objednávka vyšlá 2. 9. 2015 Ubytovanie + raňajky pre hostí, ubytovanie od 28.8.2015 do 1.9.2015 SOREA, Hotel Ľubovňa, Ľubovnianske kúpele 31339204   
Detail 7/2015 Faktúra došlá 26. 8. 2015 Faktúry za mesiac júl 2015 Faktúry za mesiac júl 2015    
Detail 102015 Objednávka vyšlá 25. 8. 2015 LED žiarovky, LED trubice Východoslovenská energetika, a.s. 44483767  0,00  
Detail 201510 Objednávka vyšlá 25. 8. 2015 služby na dni 29.8.-30.8.2015 DAISY art production s.r.o. 46456805   
Detail 92015 Objednávka vyšlá 11. 8. 2015 Reklamná tabuľa a trvalovyvesiteľná tabuľa Sancore Slovakia, s.r.o. 00329916   
Detail 82015 Objednávka vyšlá 5. 8. 2015 Výroba a osadzovanie plastových elementov - okien Kaleta, s.r.o. 45593370   
Detail 6/2015 Faktúra došlá 16. 7. 2015 Faktúry za mesiac jún 2015 Faktúry za mesiac jún 2015    
Detail Dodatok k Zmluve Zmluva Dodávateľská 14. 7. 2015 Dodatok k Zmluve o združenej dodávke plynu RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809   
Detail Zmluva o termínovanom úvere Zmluva Dodávateľská 9. 7. 2015 Poskytnutie úveru Všeobecná úverová banka. a.s. 31320155   
Detail Zmluva o účinkovaní Zmluva Dodávateľská 6. 7. 2015 Uskutočnenie vystúpenia na podujatí 700.výročie prvej písomnej zmienky o obci HRDZA 42078652  1 000,00 EUR 
Detail 72015 Objednávka vyšlá 30. 6. 2015 Čistenie kanalizačného potrubia v obci Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968   
Detail 5/2015 Faktúra došlá 25. 6. 2015 Faktúry za mesiac máj 2015 Faktúry za mesiac máj 2015    
Detail Dodatok č.1 Zmluva Dodávateľská 18. 6. 2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb Geosense SK s.r.o. 46812342   
Predošlá  | 6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  Ďalšia