Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 26/2016 Zmluva Dodávateľská 26. 8. 2016 Finančná analýza projektu -"Poprad-rieka, ktorá nás spája-Vodný turizmus po rieke Poprad" Ekoslov Consulting, s.r.o. 31670083  1 000,00 EUR 
Detail 7/2016 Faktúra došlá 24. 8. 2016 Faktúry za mesiac júl 2016 Faktúry za mesiac júl 2016    
Detail 25/2016 Zmluva Dodávateľská 16. 8. 2016 Bezplatné užívanie hnuteľného majetku-súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské... Slovenská republika-Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail 24/2016 Zmluva Dodávateľská 12. 8. 2016 Odovzdanie diela - Projektová dokumentácia - Projekt pre ohlásenie drobnej stavby
Objektorá...
PROJEKTPLAN, s.r.o. 48261483  3 000,00 EUR 
Detail 142016 Objednávka vyšlá 8. 8. 2016 viazanie brožúry, väzba osvedčovacej knihy Anna Pavlovská 34312005   
Detail 152016 Objednávka vyšlá 8. 8. 2016 materiál Rudolf Dlugoš 34313711   
Detail 23/2016 Zmluva Dodávateľská 29. 7. 2016 o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 15/2008 Prešovský samosprávny kraj   1 000,00 EUR 
Detail 6/2016 Faktúra došlá 29. 7. 2016 Faktúry za mesiac jún 2016 Faktúry za mesiac jún 2016    
Detail 132016 Objednávka vyšlá 19. 7. 2016 vývoz kalu z ČOV Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., precvádzka Stará Ľubovňa 36500968   
Detail 22/2016 Zmluva Dodávateľská 15. 7. 2016 Pripojenie zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy pre odberné miesta Východoslovenská distribučná. a.s. 36599361   
Detail 21/2015 Zmluva Dodávateľská 29. 6. 2016 Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti - orná pôda Ján Alexanderčík    
Detail 5/2016 Faktúra došlá 27. 6. 2016 Faktúry za mesiac máj 2016 Faktúry za mesiac máj 2016    
Detail 122016 Objednávka vyšlá 24. 6. 2016 Servisná prehliadka hasičského auta AUTO IMPEX spol. s r.o. 17329477   
Detail 20/2016 Zmluva Dodávateľská 14. 6. 2016 Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie. Environmentálny fond 30796491  47 000,00 EUR 
Detail 112016 Objednávka vyšlá 9. 6. 2016 Uskutočnenie odbornej činnosti INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  360,00 EUR 
Detail 102016 Objednávka vyšlá 27. 5. 2016 odborná činnosť - verejné obstarávanie INPRO POPRAD, s.r.o. 36 501 476  360,00 EUR 
Detail 4/2016 Faktúra došlá 25. 5. 2016 Faktúry za mesiac apríl 2016 Faktúry za mesiac apríl 2016    
Detail 19/2016 Zmluva Dodávateľská 17. 5. 2016 Poskytnutie dotácie na financovanie výdavkov v oblasti prevencie kriminality "Kamerový systém... Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky-Okresný úrad Prešov   10 000,00 EUR 
Detail 16/2016 Zmluva Dodávateľská 16. 5. 2016 10 % zľava z výšky základného mesačného poplatku Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Detail 17/2016 Zmluva Dodávateľská 16. 5. 2016 Zmena účastníckeho programu na program Kengura 30, predaj zariadenia Nokia Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Predošlá  | 6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  Ďalšia