Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 5/2017-Dodatok č.1 Zmluva Dodávateľská 20. 3. 2017 Zmena Zmluvy-úprava merateľných ukazovateľov projektu uvedených v Prílohe č.2 Ministerstvo životného prostredia SR 42181810   
Detail 72017 Objednávka vyšlá 17. 3. 2017 malotraktor Róbert Fuchs - REPO 34917250  0,00  
Detail 2/2017 Zmluva Dodávateľská 9. 3. 2017 Prenechanie časti pozemkov na dočasné užívanie a uhradenie nájomného SR-Slovenská správa ciest 003328  92,74 EUR 
Detail 62017 Objednávka vyšlá 9. 3. 2017 výmena PVC podlahy a prechodovej lišty v sále kultúrneho domu Ľubomír Glovňa 41346777   
Detail 1/2017 Zmluva Dodávateľská 2. 3. 2017 Financovanie výdavkov projektu v oblasti prevencie kriminality "Kamerový systém obce Chmeľnica" Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Prešov 00151866  10 000,00 EUR 
Detail 52017 Objednávka vyšlá 2. 3. 2017 dodanie party stanu 12x6m Eugen Kováč 41794761  953,00 EUR 
Detail 1/2017 Faktúra došlá 20. 2. 2017 Faktúry za mesiac január 2017 Faktúry za mesiac január 2017    
Detail 42017 Objednávka vyšlá 17. 2. 2017 vypracovanie následnej monitorovacej správy RamontBuilding s.r.o. 44873905   
Detail 22017 Objednávka vyšlá 8. 2. 2017 LED žiarovky IN kom, spol. s r.o. 36200361  0,00  
Detail 32017 Objednávka vyšlá 3. 2. 2017 odborný technicko-bezpečnostný dohľad Vodohospodárska výstavba, š.p. 00156752   
Detail 12/2016 Faktúra došlá 18. 1. 2017 Faktúry za mesiac december 2016 Faktúry za mesiac december 2016    
Detail 12017 Objednávka vyšlá 13. 1. 2017 kancelárske potreby CONNECT-Ing. Zsolt Marczibal 17644429   
Detail 35/2016 Zmluva Dodávateľská 22. 12. 2016 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - jednorázové poistné na 1 pracovné miesto Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545  6,64 EUR 
Detail 11/2016 Faktúra došlá 16. 12. 2016 Faktúry za mesiac november 2016 Faktúry za mesiac november 2016    
Detail 34/2016 Zmluva Dodávateľská 7. 12. 2016 Zmluva o overení konsolidovanej účtovnej závierky za r.2015 Ing. Vadinová Hedviga 31290205  700,00 EUR 
Detail 242016 Objednávka vyšlá 2. 12. 2016 dodanie betónových cestných panelov Prefa Orlov, s.r.o. 36809209  0,00  
Detail 232016 Objednávka vyšlá 28. 11. 2016 okno-trojsklo Slovaktual 43577512  0,00  
Detail 10/2016 Faktúra došlá 28. 11. 2016 Faktúry za mesiac október 2016 Faktúry za mesiac október 2016    
Detail 222016 Objednávka vyšlá 25. 11. 2016 cartrige do tlačiarne IDcomp s.r.o. 46365648  0,00  
Detail 33/2016 Zmluva Dodávateľská 22. 11. 2016 Poistenie majetku - Suchý polder Chmeľnica
Poistka č. 511087290 - Zmena
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700  1 818,57 EUR 
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia