Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 42017 Objednávka vyšlá 17. 2. 2017 vypracovanie následnej monitorovacej správy RamontBuilding s.r.o. 44873905   
Detail 22017 Objednávka vyšlá 8. 2. 2017 LED žiarovky IN kom, spol. s r.o. 36200361  0,00  
Detail 32017 Objednávka vyšlá 3. 2. 2017 odborný technicko-bezpečnostný dohľad Vodohospodárska výstavba, š.p. 00156752   
Detail 12/2016 Faktúra došlá 18. 1. 2017 Faktúry za mesiac december 2016 Faktúry za mesiac december 2016    
Detail 12017 Objednávka vyšlá 13. 1. 2017 kancelárske potreby CONNECT-Ing. Zsolt Marczibal 17644429   
Detail 35/2016 Zmluva Dodávateľská 22. 12. 2016 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - jednorázové poistné na 1 pracovné miesto Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545  6,64 EUR 
Detail 11/2016 Faktúra došlá 16. 12. 2016 Faktúry za mesiac november 2016 Faktúry za mesiac november 2016    
Detail 34/2016 Zmluva Dodávateľská 7. 12. 2016 Zmluva o overení konsolidovanej účtovnej závierky za r.2015 Ing. Vadinová Hedviga 31290205  700,00 EUR 
Detail 242016 Objednávka vyšlá 2. 12. 2016 dodanie betónových cestných panelov Prefa Orlov, s.r.o. 36809209  0,00  
Detail 232016 Objednávka vyšlá 28. 11. 2016 okno-trojsklo Slovaktual 43577512  0,00  
Detail 10/2016 Faktúra došlá 28. 11. 2016 Faktúry za mesiac október 2016 Faktúry za mesiac október 2016    
Detail 222016 Objednávka vyšlá 25. 11. 2016 cartrige do tlačiarne IDcomp s.r.o. 46365648  0,00  
Detail 33/2016 Zmluva Dodávateľská 22. 11. 2016 Poistenie majetku - Suchý polder Chmeľnica
Poistka č. 511087290 - Zmena
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700  1 818,57 EUR 
Detail 202016 Objednávka vyšlá 14. 11. 2016 Dopravné zrkadlá SIVEX, s.r.o. 46485732  318,40 EUR 
Detail 212016 Objednávka vyšlá 14. 11. 2016 Stavebné práce stavebným mechanizmom PM-Instal s.r.o. 46323066   
Detail 32/2016 Zmluva Dodávateľská 2. 11. 2016 Dodatok č.l k Zmluve o pripojení k informačnému systému DCOM DEUS:DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 45736359   
Detail 9/2016 Faktúra došlá 31. 10. 2016 Faktúry za mesiac september 2016 Faktúry za mesiac september 2016    
Detail 30/2016 Zmluva Dodávateľská 22. 10. 2016 Stavebné práce - vodovod IBV Pri Trati SLOVDACH, s.r.o. 36465330  82 425,02 EUR 
Detail 31/2016 Zmluva Dodávateľská 6. 10. 2016 Výpožička materiálu civilnej ochrany na plnenie úloh jednotkami CO vypožičiavateľa Ministerstvo vnútra SR 00151866  3 524,92 EUR 
Detail 192016 Objednávka vyšlá 6. 10. 2016 Auditorské služby za rok 2015 Ing. Vadinová Hedviga 31290205   
Predošlá  | 3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  Ďalšia