Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 29/2016 Zmluva Dodávateľská 3. 10. 2016 Poskytovanie finančného príspevku zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  3 935,07 EUR 
Detail 182016 Objednávka vyšlá 3. 10. 2016 Výroba pečiatok Firma KOŠÍK - siete s.r.o. 36556858   
Detail 8/2016 Faktúra došlá 30. 9. 2016 Faktúry za mesiac august 2016 Faktúry za mesiac august 2016    
Detail 28/2016 Zmluva Dodávateľská 28. 9. 2016 Internetové služby Prvá internetová, s.r.o. 35849487   
Detail 172016 Objednávka vyšlá 28. 9. 2016 Program Flexi Net6 - zľava Prvá internetová, s.r.o. 35849487   
Detail 27/2016 Zmluva Dodávateľská 14. 9. 2016 Zrealizovanie diela s názvom "Kamerový systém obce Chmeľnica" František Fudaly AM-TEL 40129853  12 600,00 EUR 
Detail 132017 Objednávka vyšlá 6. 9. 2016 LED žiarovky na verejné osvetlenie IN kom, spol. s r.o. 36200361   
Detail 162016 Objednávka vyšlá 6. 9. 2016 materiál Rudolf Dlugoš 34313711   
Detail 26/2016 Zmluva Dodávateľská 26. 8. 2016 Finančná analýza projektu -"Poprad-rieka, ktorá nás spája-Vodný turizmus po rieke Poprad" Ekoslov Consulting, s.r.o. 31670083  1 000,00 EUR 
Detail 7/2016 Faktúra došlá 24. 8. 2016 Faktúry za mesiac júl 2016 Faktúry za mesiac júl 2016    
Detail 25/2016 Zmluva Dodávateľská 16. 8. 2016 Bezplatné užívanie hnuteľného majetku-súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské... Slovenská republika-Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail 24/2016 Zmluva Dodávateľská 12. 8. 2016 Odovzdanie diela - Projektová dokumentácia - Projekt pre ohlásenie drobnej stavby
Objektorá...
PROJEKTPLAN, s.r.o. 48261483  3 000,00 EUR 
Detail 142016 Objednávka vyšlá 8. 8. 2016 viazanie brožúry, väzba osvedčovacej knihy Anna Pavlovská 34312005   
Detail 152016 Objednávka vyšlá 8. 8. 2016 materiál Rudolf Dlugoš 34313711   
Detail 23/2016 Zmluva Dodávateľská 29. 7. 2016 o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 15/2008 Prešovský samosprávny kraj   1 000,00 EUR 
Detail 6/2016 Faktúra došlá 29. 7. 2016 Faktúry za mesiac jún 2016 Faktúry za mesiac jún 2016    
Detail 132016 Objednávka vyšlá 19. 7. 2016 vývoz kalu z ČOV Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., precvádzka Stará Ľubovňa 36500968   
Detail 22/2016 Zmluva Dodávateľská 15. 7. 2016 Pripojenie zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy pre odberné miesta Východoslovenská distribučná. a.s. 36599361   
Detail 21/2015 Zmluva Dodávateľská 29. 6. 2016 Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti - orná pôda Ján Alexanderčík    
Detail 5/2016 Faktúra došlá 27. 6. 2016 Faktúry za mesiac máj 2016 Faktúry za mesiac máj 2016    
Predošlá  | 4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  Ďalšia