Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 82016 Objednávka vyšlá 21. 4. 2016 žiarovky LED na verejné osvetlenie IN kom, spol. s r.o. 36200361  0,00  
Detail 13/2016 Zmluva Dodávateľská 14. 4. 2016 Vysporiadanie nárokov výkonných umelcov a výrobcov podľa Autorského zákona. Slovgram 17310598   
Detail 14/2016 Zmluva Dodávateľská 14. 4. 2016 Dodávka programového vybavenia pre spracovanie agendy - homebanking. IFOsoft s.r.o. 31666108  1,20 EUR 
Detail 62016 Objednávka vyšlá 6. 4. 2016 Adresné body, Ortofotomapa na celé k.ú. Chmeľnica Geosense SK s.r.o. 46812342  500,00 EUR 
Detail 12/2016 Zmluva Dodávateľská 4. 4. 2016 Poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  2 000,00 EUR 
Detail 11/2016 Zmluva Dodávateľská 1. 4. 2016 Zhotovenie diela v rámci projektu "Hophgarten - nemecká perla v kráľovských záhradách". HAVRAN spol. s.r.o. 46914269  27 546,00 EUR 
Detail 2/2016 Faktúra došlá 28. 3. 2016 Faktúry za mesiac február 2016 Faktúry za mesiac február 2016    
Detail 52016 Objednávka vyšlá 21. 3. 2016 Okná 2 ks Slovaktual s.r.o. 43577512  278,00 EUR 
Detail 1/2016 Faktúra došlá 7. 3. 2016 Faktúry za mesiac január 2016 Faktúry za mesiac január 2016    
Detail 42016 Objednávka vyšlá 3. 3. 2016 Projekt ako podklad pre vypracovanie žiadosti oNFP Michal Turlík    
Detail 32016 Objednávka vyšlá 2. 3. 2016 Vchodové dvere do budovy OcÚ Slovaktual, s.r.o.   0,00  
Detail 10/2016 Zmluva Dodávateľská 29. 2. 2016 Uskutočnenie stavebných prác stavby - areál ČOV v obci Chmeľnica Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030  50 326,36 EUR 
Detail 9/2016 Zmluva Dodávateľská 22. 2. 2016 Zákazka financovaná zo zdrojov EÚ AGGER, s.r.o. 45982007   
Detail 8/2016 Zmluva Dodávateľská 16. 2. 2016 Realizácia stavebného diela -uskutočnenie stavebných prác "Chmeľnica-Rekonštrukcia miestnych... EUROVIA SK, a.s. 31651518  58 645,93 EUR 
Detail 7/2016 Zmluva Dodávateľská 12. 2. 2016 Poskytovanie Používateľovi plnenia - služby IS DCOM DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) 45736359   
Detail 22016 Objednávka vyšlá 10. 2. 2016 DVD, fotky, publikácia Fórum pre pomoc starším Národná sieť 36117102  33,00 EUR 
Detail 6/2016 Zmluva Dodávateľská 8. 2. 2016 Inžiniersko-investorská činnosť vo výstavbe na zabezpečenie realizácie stavebného diela. INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  2 880,00 EUR 
Detail 12016 Objednávka vyšlá 2. 2. 2016 Odborno technicko-bezpečnostný dohľad na vodnou stavbou Vodonospodárska výstavba, š.p.   0,00  
Detail 5/2016 Zmluva Dodávateľská 26. 1. 2016 Odborné ekonomické a organizačné poradenstvo. SLOVFORFAIT s.r.o. 35682523  990,00 EUR 
Detail 12/2015 Faktúra došlá 26. 1. 2016 Faktúry za mesiac december 2015 Faktúry za mesiac december 2015    
Predošlá  | 4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  Ďalšia