Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 92015 Objednávka vyšlá 11. 8. 2015 Reklamná tabuľa a trvalovyvesiteľná tabuľa Sancore Slovakia, s.r.o. 00329916   
Detail 82015 Objednávka vyšlá 5. 8. 2015 Výroba a osadzovanie plastových elementov - okien Kaleta, s.r.o. 45593370   
Detail 6/2015 Faktúra došlá 16. 7. 2015 Faktúry za mesiac jún 2015 Faktúry za mesiac jún 2015    
Detail Dodatok k Zmluve Zmluva Dodávateľská 14. 7. 2015 Dodatok k Zmluve o združenej dodávke plynu RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809   
Detail Zmluva o termínovanom úvere Zmluva Dodávateľská 9. 7. 2015 Poskytnutie úveru Všeobecná úverová banka. a.s. 31320155   
Detail Zmluva o účinkovaní Zmluva Dodávateľská 6. 7. 2015 Uskutočnenie vystúpenia na podujatí 700.výročie prvej písomnej zmienky o obci HRDZA 42078652  1 000,00 EUR 
Detail 72015 Objednávka vyšlá 30. 6. 2015 Čistenie kanalizačného potrubia v obci Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968   
Detail 5/2015 Faktúra došlá 25. 6. 2015 Faktúry za mesiac máj 2015 Faktúry za mesiac máj 2015    
Detail Dodatok č.1 Zmluva Dodávateľská 18. 6. 2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb Geosense SK s.r.o. 46812342   
Detail ZoD 92/2014-CS Zmluva Dodávateľská 12. 6. 2015 Zmluva o dielo "Suchý polder" Inžinierske stavby, a.s. 31451402  1 194 026,89 EUR 
Detail ZoD 92/2014-CS Zmluva Dodávateľská 12. 6. 2015 Zmluva o dielo "Suchý polder" Inžinierske stavby, a.s. 31451402  1 194 026,89 EUR 
Detail 62015 Objednávka vyšlá 11. 6. 2015 Rozšírenie cyklotrasy Hniezdne-Chmeľnica o časť Chmeľnica - Čertova skala Ing. Tibor Petrik, a.p.u. 34312536   
Detail Dodatok č.1 Zmluva Dodávateľská 5. 6. 2015 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 2011/04 zo dňa 09.05.2011 Ing. Richard Soporský 30652952   
Detail Zmluva Zmluva Dodávateľská 4. 6. 2015 Zmluva o združení finančných prostriedkov Mesto Stará Ľubovňa 00330167  237,18 EUR 
Detail 4/2015 Faktúra došlá 26. 5. 2015 Faktúry za mesiac apríl 2015 Faktúry za mesiac apríl 2015    
Detail Zmluva Zmluva Dodávateľská 20. 5. 2015 Poistná zmluva majetku obce Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700  586,20 EUR 
Detail Dodatok Zmluva Dodávateľská 18. 5. 2015 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 35/2014 zo dňa 24.09.2014 na vykonanie a zariadenie... INPRO POPRAD, s.r.o. 36 501 476   
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva Dodávateľská 12. 5. 2015 Poskytnutie dotácie zo ŠR na prípravu a realizáciu kultúrneho podujatia
- 700. výročie...
Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513  1 000,00 EUR 
Detail Darovacia zmluva Zmluva Dodávateľská 24. 4. 2015 Darovanie vecného daru - kopírovacie zariadenie RICOH Impromat-Slov.spol. s.r.o. 31331785  0,00  
Detail Zmluva o dielo Zmluva Dodávateľská 23. 4. 2015 Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Výstavba suchého poldra a preložka poľnej cesty... Ing. Richard Soporský 30652952  11 640,00 EUR 
Predošlá  | 4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  Ďalšia