Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva Dodávateľská 12. 5. 2015 Poskytnutie dotácie zo ŠR na prípravu a realizáciu kultúrneho podujatia
- 700. výročie...
Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513  1 000,00 EUR 
Detail Darovacia zmluva Zmluva Dodávateľská 24. 4. 2015 Darovanie vecného daru - kopírovacie zariadenie RICOH Impromat-Slov.spol. s.r.o. 31331785  0,00  
Detail Zmluva o dielo Zmluva Dodávateľská 23. 4. 2015 Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Výstavba suchého poldra a preložka poľnej cesty... Ing. Richard Soporský 30652952  11 640,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Dodávateľská 21. 4. 2015 Zmluva o poskytnutí NFP č. 135/2.1 MP/2015 Ministerstvo Životného prostredia SR 42181810  1 190 057,00 EUR 
Detail 3/2015 Faktúra došlá 20. 4. 2015 Faktúry za mesiac marec 2015 Faktúry za mesiac marec 2015    
Detail Zmluva Zmluva Dodávateľská 17. 4. 2015 Zmluva o elektronickej komunikácií a poskytovaní elektronických služieb DôVERA 35942436   
Detail 52015 Objednávka vyšlá 10. 4. 2015 Reklamné predmety LIM PO s.r.o. 36498980   
Detail 42015 Objednávka vyšlá 30. 3. 2015 Projektová dokumentácia na multifunkčné ihrisko Martina Švantnerová 46979131   
Detail Kúpna zmluva Zmluva Dodávateľská 20. 3. 2015 Kúpa nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Chmeľnica Helena Točeková Chmeľnica 147   213,00 EUR 
Detail 2/2015 Faktúra došlá 17. 3. 2015 Faktúry za mesiac február 2015 Faktúry za mesiac február 2015    
Detail Licenčná zmluva Zmluva Dodávateľská 15. 3. 2015 Poskytnutie licencie MADE spol. s.r.o. 36041688  1,00 EUR 
Detail Kúpna zmluva Zmluva Dodávateľská 4. 3. 2015 Kúpa nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Chmeľnica Štefan Lichvarčík   2 007,00 EUR 
Detail 32015 Objednávka vyšlá 2. 3. 2015 výroba regálov LAĎA DREVOVÝROBA   0,00  
Detail 1/2015 Faktúra došlá 24. 2. 2015 Faktúry za mesiac január 2015 Faktúry za mesiac január 2015    
Detail 22015 Objednávka vyšlá 23. 2. 2015 Kovová skriňa s dvojkrídlovými dverami EMPORO, s.r.o. 44562195  201,60 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Dodávateľská 9. 2. 2015 Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest - komunikačné... DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) 45736359   
Detail 1/2015 Objednávka vyšlá 5. 2. 2015 Pasportizácia cintorína v k.ú. Chmeľnica Geosense SK s.r.o. 46812342   
Detail 12/2014 Faktúra došlá 28. 1. 2015 Faktúry za mesiac december 2014 Faktúry za mesiac december 2014    
Detail 162015 Objednávka vyšlá 5. 1. 2015 Služby-odhrňovanie snehu na miestnych komunikáciach v k.ú. Chmeľnica počas zimného obdobia... Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica 31954103   
Detail Kúpna zmluva Zmluva Dodávateľská 29. 12. 2014 Kúpna zmluva /rámcová/ - dodanie tovaru hnuteľné veci JOY COMPUTER s.r.o. 47588420   
Predošlá  | 5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  Ďalšia