Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail ZoD 92/2014-CS Zmluva Dodávateľská 12. 6. 2015 Zmluva o dielo "Suchý polder" Inžinierske stavby, a.s. 31451402  1 194 026,89 EUR 
Detail ZoD 92/2014-CS Zmluva Dodávateľská 12. 6. 2015 Zmluva o dielo "Suchý polder" Inžinierske stavby, a.s. 31451402  1 194 026,89 EUR 
Detail 62015 Objednávka vyšlá 11. 6. 2015 Rozšírenie cyklotrasy Hniezdne-Chmeľnica o časť Chmeľnica - Čertova skala Ing. Tibor Petrik, a.p.u. 34312536   
Detail Dodatok č.1 Zmluva Dodávateľská 5. 6. 2015 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 2011/04 zo dňa 09.05.2011 Ing. Richard Soporský 30652952   
Detail Zmluva Zmluva Dodávateľská 4. 6. 2015 Zmluva o združení finančných prostriedkov Mesto Stará Ľubovňa 00330167  237,18 EUR 
Detail 4/2015 Faktúra došlá 26. 5. 2015 Faktúry za mesiac apríl 2015 Faktúry za mesiac apríl 2015    
Detail Zmluva Zmluva Dodávateľská 20. 5. 2015 Poistná zmluva majetku obce Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700  586,20 EUR 
Detail Dodatok Zmluva Dodávateľská 18. 5. 2015 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 35/2014 zo dňa 24.09.2014 na vykonanie a zariadenie... INPRO POPRAD, s.r.o. 36 501 476   
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva Dodávateľská 12. 5. 2015 Poskytnutie dotácie zo ŠR na prípravu a realizáciu kultúrneho podujatia
- 700. výročie...
Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513  1 000,00 EUR 
Detail Darovacia zmluva Zmluva Dodávateľská 24. 4. 2015 Darovanie vecného daru - kopírovacie zariadenie RICOH Impromat-Slov.spol. s.r.o. 31331785  0,00  
Detail Zmluva o dielo Zmluva Dodávateľská 23. 4. 2015 Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Výstavba suchého poldra a preložka poľnej cesty... Ing. Richard Soporský 30652952  11 640,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Dodávateľská 21. 4. 2015 Zmluva o poskytnutí NFP č. 135/2.1 MP/2015 Ministerstvo Životného prostredia SR 42181810  1 190 057,00 EUR 
Detail 3/2015 Faktúra došlá 20. 4. 2015 Faktúry za mesiac marec 2015 Faktúry za mesiac marec 2015    
Detail Zmluva Zmluva Dodávateľská 17. 4. 2015 Zmluva o elektronickej komunikácií a poskytovaní elektronických služieb DôVERA 35942436   
Detail 52015 Objednávka vyšlá 10. 4. 2015 Reklamné predmety LIM PO s.r.o. 36498980   
Detail 42015 Objednávka vyšlá 30. 3. 2015 Projektová dokumentácia na multifunkčné ihrisko Martina Švantnerová 46979131   
Detail Kúpna zmluva Zmluva Dodávateľská 20. 3. 2015 Kúpa nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Chmeľnica Helena Točeková Chmeľnica 147   213,00 EUR 
Detail 2/2015 Faktúra došlá 17. 3. 2015 Faktúry za mesiac február 2015 Faktúry za mesiac február 2015    
Detail Licenčná zmluva Zmluva Dodávateľská 15. 3. 2015 Poskytnutie licencie MADE spol. s.r.o. 36041688  1,00 EUR 
Detail Kúpna zmluva Zmluva Dodávateľská 4. 3. 2015 Kúpa nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Chmeľnica Štefan Lichvarčík   2 007,00 EUR 
Predošlá  | 5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  Ďalšia