Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 4/2016 Zmluva Dodávateľská 25. 1. 2016 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových... Natur - Pack, a.s. 35979798   
Detail 3/2016 Zmluva Dodávateľská 21. 1. 2016 Dodatok č. 1/2016 k Zmluve o nájme nebytových priestorov v budove KD v Chmeľnici Viliam Klimko 35397942   
Detail 2/2016 Zmluva Dodávateľská 18. 1. 2016 Poistenie majetku "Suchý polder" - zmena - navýšenie PS a pripoistenie stavebných súčastí
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700  2 579,74 EUR 
Detail 1/2016 Zmluva Dodávateľská 7. 1. 2016 Vypracovanie žiadosti pre objednávateľa OPEN DDOR s.r.o. 46466339   
Detail 11/2015 Faktúra došlá 28. 12. 2015 Faktúry za mesiac november 2015 Faktúry za mesiac november 2015    
Detail Mandátna zmluva Zmluva Dodávateľská 23. 12. 2015 Úkony spojené s procesom verejného obstarávania-na zabezpečenie dodávateľa prác RV ACQUISITION s.r.o. 48045993   
Detail Zmluva Zmluva Dodávateľská 3. 12. 2015 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy uzatvorená medzi NATUR-PACK, a.s. a Obec Chmeľnica o... Natur-Pack, a.s. 35979798   
Detail 212015 Objednávka vyšlá 3. 12. 2015 zimná údržba miestnych komunikácií Urbárske pozemkoé spoločenstvo 31954103   
Detail 222015 Objednávka vyšlá 3. 12. 2015 služby odbornej činnosti - služby komplexného verejného obstarávania zákazky INPRO Poprad, s.r.o. 36501476   
Detail Dohoda Zmluva Dodávateľská 3. 12. 2015 Poskytovanie finančných prostriedkov úradom zamestnávateľovi na mentorované zapracovanie a... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Zmluva Zmluva Dodávateľská 3. 12. 2015 Overenie /audit/ účtovnej závierky obce, preverenie súladu hospodárenia účtovnej jednotky Ing. Bc. Hedviga Vadinová 31290205   
Detail 202015 Objednávka vyšlá 30. 11. 2015 spracovanie a tlač obecného kalendára na rok 2016 LIM PO s.r.o. 36498980  0,00  
Detail Poistná zmluva Zmluva Dodávateľská 30. 11. 2015 Poistenie stavby "Suchý polder v obci Chmeľnica" Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700  2 472,30 EUR 
Detail 182015 Objednávka vyšlá 26. 11. 2015 vozidlo CAK Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 36500968   
Detail 201519 Objednávka vyšlá 26. 11. 2015 LED žiarovky IN kom, spol. s.r.o. 36200361   
Detail 10/2015 Faktúra došlá 26. 11. 2015 Faktúry za mesiac október 2015 Faktúry za mesiac október 2015    
Detail 201517 Objednávka vyšlá 22. 11. 2015 vykonanie procesu verejného obstarávania zákazky Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT   950,00 EUR 
Detail 201516 Objednávka vyšlá 16. 11. 2015 Objednávka publikácie RVC Štrba   0,00  
Detail Dodatok č. 1 Zmluva Dodávateľská 30. 10. 2015 Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest... DataCentrum 45736359   
Detail Dohoda Zmluva Dodávateľská 30. 10. 2015 Poskytovanie finančného príspevku úradom zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovného... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Predošlá  | 5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  Ďalšia