Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 122016 Objednávka vyšlá 24. 6. 2016 Servisná prehliadka hasičského auta AUTO IMPEX spol. s r.o. 17329477   
Detail 20/2016 Zmluva Dodávateľská 14. 6. 2016 Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie. Environmentálny fond 30796491  47 000,00 EUR 
Detail 112016 Objednávka vyšlá 9. 6. 2016 Uskutočnenie odbornej činnosti INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  360,00 EUR 
Detail 102016 Objednávka vyšlá 27. 5. 2016 odborná činnosť - verejné obstarávanie INPRO POPRAD, s.r.o. 36 501 476  360,00 EUR 
Detail 4/2016 Faktúra došlá 25. 5. 2016 Faktúry za mesiac apríl 2016 Faktúry za mesiac apríl 2016    
Detail 19/2016 Zmluva Dodávateľská 17. 5. 2016 Poskytnutie dotácie na financovanie výdavkov v oblasti prevencie kriminality "Kamerový systém... Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky-Okresný úrad Prešov   10 000,00 EUR 
Detail 16/2016 Zmluva Dodávateľská 16. 5. 2016 10 % zľava z výšky základného mesačného poplatku Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Detail 17/2016 Zmluva Dodávateľská 16. 5. 2016 Zmena účastníckeho programu na program Kengura 30, predaj zariadenia Nokia Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Detail 18/2016 Zmluva Dodávateľská 16. 5. 2016 Účelová dotácia na podujatia, projekty a činnosť Aktívneho centra v Chmeľnici. Aktívny život, o.z. 42421080  1 700,00 EUR 
Detail 72016 Objednávka vyšlá 3. 5. 2016 kancelársky nábytok B2B Partner s.r.o. 44413467   
Detail 15/2016 Zmluva Dodávateľská 2. 5. 2016 Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu H+EKO, spol. s r.o. Košice 31688985   
Detail 92016 Objednávka vyšlá 2. 5. 2016 certifikácia prietokového merača na ČOV Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521   
Detail 3/2016 Faktúra došlá 25. 4. 2016 Faktúry za mesiac marec 2016 Faktúry za mesiac marec 2016    
Detail 82016 Objednávka vyšlá 21. 4. 2016 žiarovky LED na verejné osvetlenie IN kom, spol. s r.o. 36200361  0,00  
Detail 13/2016 Zmluva Dodávateľská 14. 4. 2016 Vysporiadanie nárokov výkonných umelcov a výrobcov podľa Autorského zákona. Slovgram 17310598   
Detail 14/2016 Zmluva Dodávateľská 14. 4. 2016 Dodávka programového vybavenia pre spracovanie agendy - homebanking. IFOsoft s.r.o. 31666108  1,20 EUR 
Detail 62016 Objednávka vyšlá 6. 4. 2016 Adresné body, Ortofotomapa na celé k.ú. Chmeľnica Geosense SK s.r.o. 46812342  500,00 EUR 
Detail 12/2016 Zmluva Dodávateľská 4. 4. 2016 Poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  2 000,00 EUR 
Detail 11/2016 Zmluva Dodávateľská 1. 4. 2016 Zhotovenie diela v rámci projektu "Hophgarten - nemecká perla v kráľovských záhradách". HAVRAN spol. s.r.o. 46914269  27 546,00 EUR 
Detail 2/2016 Faktúra došlá 28. 3. 2016 Faktúry za mesiac február 2016 Faktúry za mesiac február 2016    
Predošlá  | 5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  Ďalšia