Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 52015 Objednávka vyšlá 10. 4. 2015 Reklamné predmety LIM PO s.r.o. 36498980   
Detail 42015 Objednávka vyšlá 30. 3. 2015 Projektová dokumentácia na multifunkčné ihrisko Martina Švantnerová 46979131   
Detail Kúpna zmluva Zmluva Dodávateľská 20. 3. 2015 Kúpa nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Chmeľnica Helena Točeková Chmeľnica 147   213,00 EUR 
Detail 2/2015 Faktúra došlá 17. 3. 2015 Faktúry za mesiac február 2015 Faktúry za mesiac február 2015    
Detail Licenčná zmluva Zmluva Dodávateľská 15. 3. 2015 Poskytnutie licencie MADE spol. s.r.o. 36041688  1,00 EUR 
Detail Kúpna zmluva Zmluva Dodávateľská 4. 3. 2015 Kúpa nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Chmeľnica Štefan Lichvarčík   2 007,00 EUR 
Detail 32015 Objednávka vyšlá 2. 3. 2015 výroba regálov LAĎA DREVOVÝROBA   0,00  
Detail 1/2015 Faktúra došlá 24. 2. 2015 Faktúry za mesiac január 2015 Faktúry za mesiac január 2015    
Detail 22015 Objednávka vyšlá 23. 2. 2015 Kovová skriňa s dvojkrídlovými dverami EMPORO, s.r.o. 44562195  201,60 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Dodávateľská 9. 2. 2015 Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest - komunikačné... DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) 45736359   
Detail 1/2015 Objednávka vyšlá 5. 2. 2015 Pasportizácia cintorína v k.ú. Chmeľnica Geosense SK s.r.o. 46812342   
Detail 12/2014 Faktúra došlá 28. 1. 2015 Faktúry za mesiac december 2014 Faktúry za mesiac december 2014    
Detail 162015 Objednávka vyšlá 5. 1. 2015 Služby-odhrňovanie snehu na miestnych komunikáciach v k.ú. Chmeľnica počas zimného obdobia... Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica 31954103   
Detail Kúpna zmluva Zmluva Dodávateľská 29. 12. 2014 Kúpna zmluva /rámcová/ - dodanie tovaru hnuteľné veci JOY COMPUTER s.r.o. 47588420   
Detail Zmluva Zmluva Kúpna zmluva 29. 12. 2014 Kúpno-predajná zmluva - prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Ing. Katarína Ilkovičová 47110163  66 400,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Kúpna zmluva 29. 12. 2014 Kúpna zmluva č. 0441/3030/2014 - prevod vlastníctva - PD stavby "IBV"Pri trati" Chmeľnica,... Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361  843,40 EUR 
Detail 11/2014 Faktúra došlá 29. 12. 2014 Faktúry za mesiac november 2014 Faktúry za mesiac november 2014    
Detail Dodatok Zmluva Dodávateľská 4. 12. 2014 Dodatok č. l k nájomnej zmluve - Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica Urbárke pozemkové spoločenstvo 31954103   
Detail Dodatok Zmluva Dodávateľská 4. 12. 2014 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve - Helena Točeková Helena Točeková    
Detail Dodatok Zmluva Dodávateľská 4. 12. 2014 Dodatok č.1 k nájomnej zmluve - Štefan Lichvarčík Štefan Lichvarčík    
Predošlá  | 5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  Ďalšia